Поняття та юридична характеристика договору управління майном

За договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов’язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).

Договір управління майном може засвідчувати виникнення в управителя права довірчої власності на отримане в управління майно. Законом чи договором управління майном можуть бути передбачені обмеження права до вірчої власності управителя.

Договір управління майном є:

1) двостороннім – права та обов’язки виникають у двох сторін – установника управління та управителя;

2) реальним, тобто вважається укладеним з моменту передачі майна управителю;

3) відплатнимоскільки управління майном здійснюється за винагороду;

4) каузальнимтобто договір не буде мати юридичної сили, якщо він не спрямований на досягнення визначеної мети, якою є добросовісне управління майном.

Форма договору управління майном.

Договір управління майном укладається в письмовій формі. Договір управління нерухомим майном підлягає нотаріальному посвідченню.

5/5 - (1 vote)