Поняття та юридична характеристика договору перевезення пасажира та багажу

За договором перевезення пасажира одна сторона (перевізник) зобов’язується перевезти другу сторону (пасажира) до пункту призначення, а в разі здавання багажу – також доставити багаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання багажу, а пасажир зобов’язується сплатити встановлену плату за проїзд, а у разі здавання багажу – також за його провезення.

Укладення договору перевезення пасажира та багажу підтверджується видачею відповідно квитка та багажної квитанції, форми яких встановлюються відповідно до транспортних кодексів (статутів).

Договір перевезення пасажира та багажу характеризується наступними ознаками:

1) договір перевезення пасажира і багажу є двостороннім;

2) він є відплатним;

3) цей договір також є консенсуальним, оскільки договір вважається укладеним з моменту досягнення згоди між сторонами, що посвідчується видачею пасажиру квитка, однак умова договору про перевезення багажу є реальною,  оскільки набуває чинності лише з моменту здачі багажу перевізников.

Як і перевезення вантажу, перевезення пасажирів та багажу може здійснюватися кількома видами транспорту за єдиним транспортним документом (пряме змішане сполучення). Відносини організацій, підприємств транспорту, що здійснюють перевезення у прямому змішаному сполученні, визначаються за домовленістю між ними.

Нагадаємо також те, що перевезення, що здійснюється юридичною особою, вважається перевезенням транспортом загального користування, якщо із закону, інших нормативно-правових актів або ліцензії, виданої цій організації, випливає, що вона має здійснювати перевезення пасажирів та багажу за зверненням будь-якої особи. Такий договір перевезення транспортом загального користування є публічним договором.

5/5 - (1 vote)