Поняття та юридична характеристика договору перевезення вантажу

Передусім варто вказати, що перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти здійснюється за договором перевезення. Загальні умови перевезення визначаються ЦК, іншими законами, транспортними кодексами (статутами), іншими нормативно-правовими актами та правилами, що видаються відповідно до них. Умови перевезення вантажу, пасажирів і багажу окремими видами транспорту, а також відповідальність сторін щодо цих перевезень встановлюються договором, якщо інше не встановлено ЦК, іншими законами, транспортними кодексами (статутами), іншими нормативно-правовими актами та правилами, що видаються відповідно до них. 

За договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов’язується доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов’язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.

Договір перевезення вантажу

1) є двостороннімкожна зі сторін набуває за договором прав і обов’язків.

2) є реальнимвважається укладеним з моменту передачі вантажу транспортній організації

3) є  відплатнимза перевезення вантажу його відправник або одержувач зобов’язаний сплатити перевізнику обумовлену договором провізну плату.

 4) є строковим: строк встановлюється договором, якщо інший строк не встановлено транспортними кодексами (статутами), іншими нормативно-правовими актами та правилами, що видаються відповідно до них, а якщо таких строків немає — у розумний строк. Договір перевезення вантажуможе бути довгостроковим договором.  Перевізник і власник (володілець) вантажу в разі необхідності здійснення систематичних перевезень можуть укласти довгостроковий договір. За довгостроковим договором перевізник зобов’язується у встановлені строки приймати, а власник (володілець) вантажу – передавати для перевезення вантаж у встановленому обсязі. У довгостроковому договорі перевезення вантажу встановлюються обсяг, строки та інші умови надання транспортних засобів і передання вантажу для перевезення, порядок розрахунків, а також інші умови перевезення.

5) може бути публічним договором у разі здійснення юридичною особою перевезення транспортом загального користування. Так, перевезення, що здійснюється юридичною особою, вважається перевезенням транспортом загального користування, якщо із закону, інших нормативно-правових актів або ліцензії, виданої цій організації, випливає, що вона має здійснювати перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти за зверненням будь-якої особи. Договір перевезення транспортом загального користування є публічним договором. 

Законодавство встановлює наступні різновиди договорів перевезення:

І. Згідно з абз. 2 ч. 2 ст. 908 ЦКзаконодавець виділяє договори перевезення залежно від виду транспорту. Особливості договірного регулювання перевезень окремими видами транспорту визначаються транспортними кодексами (статутами), іншими нормативно-правовими актами та правилами. Так, відповідно до спеціального законодавства України у сфері надання транспортних послуг залежно від виду транспорту виділяють:

1)  договір повітряного перевезення

2) договір морського перевезення;

3) договір перевезення залізничним транспортом;

4) договір перевезення внутрішнім водним транспортом;

5) договір перевезення автомобільним транспортом. 

ІІ. Залежно від того, чи здійснюється перевезення одним чи кількома видами транспорту, виділяють:

1) договори перевезення в місцевому сполученні (перевезення здійснюється однією транспортною організацією в межах одного виду транспорту);

2) прямому сполученні (перевезення здійснюється двома або більше транспортними організаціями одного виду транспорту);

3) прямому змішаному сполученніПеревезенням у прямому змішаному спо- лученні присвячена ст. 913 ЦК. Таке перевезення здійснюється кількома видами транспорту за єдиним транспортним документом.  

ІІІ. Договори перевезення вантажу на певному виді транспорту можуть бути різних різновидів, що пов’язано з технологією перевезень тим чи іншим видом транспорту. Так, відповідно до Положення про порядок підготовки та надання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення (затверджено наказом Мінтрансу України від 14.12.1998 р. № 497), договори морського перевезення вантажу залежно від виду останнього (вантажу) поділяються та такі різновиди:

1) договори перевезення генеральних вантажів;

2) договори перевезення навалочних вантажів;

3) договори перевезення небезпечних вантажів;

4) договори на ліхтерні перевезення;

5) договори перевезення контейнерів.

IV. Кодекс торговельного мореплавства України (ст. ст.131, 132) розрізняє види договорів за критерієм сфери перевезень (всередині країни чи за її межі) на:

1) договори на каботажні перевезення (перевезення вантажів між портами України);

2) договори на міжнародні перевезення (перевезення вантажів між портами України та іноземними портами).

Також окремо як різновиди договору перевезення вантажу виділяють договір перевезення транспортом загального користування і договір довгострокового первезення вантажу.

Договір перевезення вантажу укладається у письмовій формі. Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складенням транспортної накладної (коносамента або іншого документа, встановленого транспортними кодексами (статутами). Законом можуть бути передбачені особливості укладення та виконання договору перевезення вантажу.

3/5 - (2 votes)