Поняття та юридична характеристика договору найму (оренди)

За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк (ст. 759 ЦК).

Ознаки договору найму (оренди): 

1) договір найму (оренди)– це договір про передачу майна у тимчасове володіння та користування іншій особі. Тобто на відміну від раніше розглянутих договорів купівлі-продажу, дарування, ренти, договір найму (оренди) не призводить до переходу права власності на майно до іншої особи, а лише передбачає передачу частини правомочностей власника, а саме володіння та користування (в певній мірі й розпорядження у разі можливості укладення наймачем договору піднайму);

2) договір найму (орендимає тимчасовий характер;

3) договір найму(оренди) є відплатнимнаймач сплачу єнаймодавцеві за користування майном. Цим договір найму принципово відрізняється від договору позички (безоплатного користування майном);

4) договір найму (оренди) може бути як консенсуальним, так і реальним договоромЗа загальним правилом, договір найму (оренди) є консенсуальним, тобто вважається укладеним з моменту досягнення стронами згоди щодо всіх істотних умов договору у встановленій формі. Однак у тих випадках, коли укладення договору оренди збігається з фактичною передачею майна, він є реальним;

5) даний договір є двостороннім договором,оскільки права та обов’язки за договором найму виникають як у наймача, так і у наймодавця.

5/5 - (1 vote)