Поняття та юридична характеристика договору про надання послуг

За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Договір про надання послуг характеризується такими ознаками:

1) Договори про надання послуг є двосторонніми; 

2) Договір про надання послуг можебути як реальним, так і консенсуальними;

3) Договори про надання послуг зазвичай є відплатними, а деякі з них – завжди відплатні (договори перевезення, транспортного експедирування. комісії тощо). Істотними умовами відплатного договору про надання послуг, зокрема, є розмір, строки та порядок оплати послугиДеякі послуги можуть надаватися безвідплатно, про що повинно бути обумовленов договорі, адже відповідно до ч. 5 ст. 626 ЦК України будь-який договір вважається відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає із суті договору. Якщо в договорі про надання послуги нічого не вказано щодо оплати або виходячи з його умов не можна чітко визначити розмір плати, то такий договір вважається відплатним, а ціна послуги визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні послуги на момент укладання договору;

4) Предметом договору про надання послуг є послуга. Статтею 177 ЦК вона закріплена як самостійний об’єкт цивільних прав,  однак ЦК не надає їй визначення.

В юридичній літературі вказують, щопослуга в будь-якому разі характеризується такими основними ознаками:

– послуга спрямована на досягнення певного корисного і правомірного результату;

– результат послуги є завжди немайновим, хоча може мати речову форму. При цьому слід розуміти, що при наданні послуги головним є не майнова форма вираження результату послуги, а її зміст;

– послуга є різновидом товару, адже вона спрямована на задоволення потреб і має грошову оцінку;

– послуга невіддільна від джерела, тісно пов’язана з особою виконавця та процесом її надання;

– послугу неможливо зберігати, тобто вона існує лише на той час, коли надається;

– надання й споживання послуги відбуваються одночасно, тобто послуга споживається в процесі її надання.

5/5 - (2 votes)