Поняття та юридична характеристика договору підряду, його види

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботуДоговір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Ознаки договору підряду:

1) договір підрядує консенсуальним, оскільки даний договір передбачає виконання робіт, що унеможливлює досягнення бажаного результатуна момент укладення договору.  Виконанню роботи та здійсненню обов’язків підрядника завжди передує укладання договору, за яким визначається, що саме необхідно зробити.

2) договір підряду має двосторонній характер, оскільки права та обов’язки покладаються як на підрядника, так і на замовника.

3) договір підряду також є відплатиним, оскільки діям підрядника відповідає обов’язок вчинити зустрічну дію замовником, а саме оплатити результат роботи підрядника.

4) метою договору підряду є виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Спеціальними видами договору підряду є: 

1) договір побутового підрядуЗа договором побутового підряду підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену для задоволення побутових та інших особистих потреб, а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу;

2) договір будівельного підряду. За договором будівельного підряду підрядник зобов’язується збудувати і здати у встановлений строк об’єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов’язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов’язок не покладається на підрядника, прийняти об’єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх;

3) договір підряду на проведення проектних та пошукових робітЗа договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов’язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов’язується прийняти та оплатити їх;

4) договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. За договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт підрядник (виконавець) зобов’язується провести за завданням замовника наукові дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник зобов’язується прийняти виконану роботу та оплатити її.

4.7/5 - (3 votes)