Поняття та юридична характеристика договору позички

За договором позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов’язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку. Користування річчю вважається безоплатним, якщо сторони прямо домовилися про це або якщо це випливає із суті відносин між ними.

До договору позички застосовуються положення глави 58 ЦК (положення щодо найму (оренди)

Виділяють такі ознаки договору позички:

1) Договір позички спрямований на передачу майна іншій особи у користування; 

2) Залежно від того, як (з моменту передачі речі чи досягнення згоди з усіх істотних умов) сторони визначили порядок укладення договору позички, він може бути реальним або консенсуальним. 

Реальним договір буде вважатися тоді, коли сторони домовляться, що він буде укладений з моменту передачі речі в користування. Реальний договір позички є одностороннім, оскільки, передаючи річ у користування, позичкодавець у подальшому має лише права, а користувач – лише обов’язки.

В іншому випадку договір позички може бути укладений з моменту досягнення згоди між сторонами за всіма його істотними умовами. Тоді договір позички буде вважатися консенсуальним. У разі, якщо договір позички є консенсуальним, він набуває ознак двостороннього договору. Позичкодавець при цьому зобов’язаний передати річ у користування, а користувач – повернути річ протягом визначеного терміну;

3) Договір позички подібно до договору найму (оренди) є строковим договором;

4) Договір позички є безоплатним, тобто майно передається у користування іншій особи безоплатно, без виконання будь-яких обов’язків на користь позичкодавця, що становило б зустрічне задоволення. Цією рисою договір позички принципово відрізняється від договору найму (оренди), який завжди є оплатним.

Форма договору позички залежить від конкретного предмета договору та суб’єктного складу сторін договору:

1Договір позички речі побутового призначення між фізичними особами може укладатися усно.

2Договір позички між юридичними особами, а також між юридичною та фізичною особою укладається у письмовій формі.

3Договір позички будівлі, іншої капітальної споруди (їх окремої частини) укладається у формі, яка визначена відповідно до статті 793  ЦК, тобто договір позички будівлі, іншої капітальної споруди (їх окремої частини) укладається у письмовій формі, а договір позички будівлі, іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню.

4) Договір позички транспортного засобу (крім наземних самохідних транспортних засобів), в якому хоча б однією стороною є фізична особа, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Оцінка