Поняття та юридична характеристика договору купівлі-продажу, його види

Поняття договору купівлі-продажу сформульовано у ст. 655 ЦК«За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму».

Ознаки договору купівлі-продажу:

1) цей договір спрямований на передачу майна у власність;

2) даний договір є завжди оплатним договором — при набутті майна у власність покупець сплачує за нього продавцеві ціну обумовлену в договорі;

3) є договором двостороннім — зумовлює взаємне виникнення у кожної із сторін прав і обов’язків, з укладенням такого договору продавець приймає на себе обов’язок передати покупцеві певну річ і водночас набуває права вимагати її оплати, а покупець у свою чергу зобов’язаний здійснити оплату придбаної речі і водночас набуває права вимагати від покупця її передачі;

4) реальний — коли передача товару продавцем є підставою для укладення договору купівлі— продажу;

5) консенсуальним — коли сторони досягли домовленості між собою стосовно істотних умов договору і продавець зобов’язується передати покупцеві товар. Права і обов’язки у сторін виникають з моменту досягнення ними згоди щодо істотних умов договору;

6) сторонами договору є продавець і покупець;

7) мета договору — перенесення права власності на річ, яка є товаром, покупцеві;

8) належить до традиційних договорів у цивільному праві;

9) змістом якого є переміщення матеріальних благ у товарній формі;

10) поіменовані договори — можливість укладення яких прямо передбачена ЦК.

ЦК виділяє такі різновиди договору купівлі-продажу:

1) договір роздрібної торгівлі;

2) договір поставки;

3) договір контрактації сільськогосподарської продукції;

4) договір постачання енергетичними та ін. ресурсами через приєднану мережу;

5) договір міни.

За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов’язується передати покупцеві товар, що звичайно призначається для особистого, домашнього або іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю, а покупець зобов’язується прийняти товар і оплатити його.

За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

За договором контрактації сільськогосподарської продукції виробник сільськогосподарської продукції зобов’язується виробити визначену договором сільськогосподарську продукцію і передати її у власність заготівельникові (контрактанту) або визначеному ним одержувачеві, а заготівельник зобов’язується прийняти цю продукцію та оплатити її за встановленими цінами відповідно до умов договору.

За договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу одна сторона (постачальник) зобов’язується надавати другій стороні (споживачеві, абонентові) енергетичні та інші ресурси, передбачені договором, а споживач (абонент) зобов’язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та дотримуватись передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання.

За договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов’язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар.

Також в юридичній літературі виділяють наступні види договорів купівлі-продажу:

І. Залежно від ринку, на якому укладається договір:

1) договори купівлі-продажу, які укладаються у внутрішньомуобігу;

2)  договори купівлі-продажу, які укладаютьсяузовнішньоекономічному обігу.

ІІ. Залежно від предмета: договори купівлі-продажу земельних ділянок, валютних цінностей, жилих будинків, квартир, автомашин тощо.

Існують й інші класифікації та види договору купівлі-продажу, що мають певні особливості в укладенні та виконанні, предметі та інших умовах договору.

5/5 - (3 votes)