Поняття та юридична характеристика кредитного договору

За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

До відносин за кредитним договором застосовуються положення, що регулюють договір позики, якщо інше не встановлено ЦКі не випливає із суті кредитного договору.

Особливості регулювання відносин за договором про надання споживчого кредиту встановлені Законом України «Про захист прав споживачів».

Кредитний договір характеризується наступними юридичними ознаками:

1) кредитний договір є консенсуальнимтобто вважається  укладеним з моменту досягнення між сторонами згоди щодо всіх істотних умов. Цим, зокрема, він підрізняється від договору позики;

2) кредитний договір є двостороннім, оскільки на банк (фінансову установу) покладається обов’язок надати грошові кошти позичальникові, а на позичальника – повернути кредит та сплатити проценти;

3) також кредитний договір завжді є відплатним. Плата за кредит проявляєтьсяу процентах, які встановлюються в договорі.

Виділяють окремі види кредитного договору, а саме:

1) договір комерційного кредиту:  передбачає надання кредиту як авансу, попередньої оплати, відстрочення або розстрочення оплати товарів, робіт або послуг (комерційний кредит). До комерційного кредиту застосовуються положення статей 1054-1056 ЦК (форма кредитного договору, відмова від надання або одержання кредиту), якщо інше не встановлено положеннями про договір, з якого виникло відповідне зобов’язання, і не суперечить суті такого зобов’язання.

2)  договір про споживчий кредит – це вид кредитного договору, за яким кредитодавець зобов’язується надати споживчий кредит у розмірі та на умовах, встановлених договором, а споживач (позичальник) зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом на умовах, встановлених договором.

Форма кредитного договору

Кредитний договір укладається у письмовій формі. При цьому, кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним.

Оцінка