Предмет договору дарування. Прийняття дарунку

Предмет договору дарування називається дарункомДарунком можуть бути рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, а також нерухомі речі. Дарунком можуть бути майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому.

Крім волевиявлення дарувальника, для здійснення договору дарування необхідна також згода обдаровуваного, яку законодавець розцінює як акт прийняття дарунка. Порядок і правові наслідки прийняття дарунка врегульовано ст.  722 ЦК, за якою право власності обдаровуваного на дарунок виникає з моменту його прийняття, тобто з того часу, коли обдаровуваний будь-якими діями підтвердить свою згоду на прийняття дарунка. 

 

Прийняття дарунка (ст. 722 ЦК):

1) право власності обдаровуваного на дарунок виникає з моменту його прийняття (при цьому, необхідно враховувати загальні правила щодо моменту виникнення права власності у випадках, передбачених законом, наприклад: право власності на нерухомість виникає з моменту державної реєстрації права власності, право власності на майно за договором, що підлягає нотаріальному посвідченню, виникає з моменту такого посвідчення тощо);

2) дарувальник, який передав річ підприємству, організації транспорту, зв’язку або іншій особі для вручення її обдаровуваному, має право відмовитися від договору дарування до вручення речі обдаровуваному;

3) якщо дарунок направлено обдаровуваному без його попередньої згоди, дарунок є прийнятим, якщо обдаровуваний негайно не заявить про відмову від його прийняття;

4) прийняття обдаровуваним документів, які посвідчують право власності на річ, інших документів, які посвідчують належність дарувальникові предмета договору, або символів речі (ключів, макетів тощо) є прийняттям дарунка.

5/5 - (1 vote)