Предмет договору факторингу

Обов’язковою істотною умовою договору факторингу є умова про предмет. 

Предметом договору факторингу може бути

1) право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога)

2)  право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога). Майбутня вимога вважається переданою фактору з дня виникнення права вимоги до боржника. Якщо передання права грошової вимоги обумовлене певною подією, воно вважається переданим з моменту настання цієї події. У цих випадках додаткове оформлення відступлення права грошової вимоги не вимагається.

Оцінка