Припинення зобов’язання переданням відступного

Відповідно до ст600 ЦК зобов’язання припиняється за згодою сторін внаслідок передання боржником кредиторові відступного (грошей, іншого майна тощо). Розмір, строки й порядок передання відступного встановлюються сторонами.

Договір про відступнеможе укладатись на будь-якій стадії існування зобов’язання, однак, в переважній більшості випадків, він укладається вже в ході виконання зобов’язання, в тому числі й після закінчення зазначеного в зобов’язанні терміну. Відступне не слід відмежовувати відновації. Відступне припускає повне припинення юридичного зв’язку між сторонами. При новації (ст. 604 ЦК) відбувається заміна первісного зобов’язання.

Оцінка