Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу

Одним із видів недоговірних зобов’язань, що виникають з односторонніх правомірних дій є зобов’язання з публічної обіцянки винагороди, яке поділяється на: 1) зобов’язання з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу та 2) зобов’язання з публічної обіцянки нагороди за результатами конкурсу.

У цьому уроці йде мова про зобов’язання з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу полягає у публічному сповіщенні необмеженого кола осіб про зобов’язанняособи, яка зробила оголошення сплатити матеріальну винагороду за передання їйрезультату, зазначеного в оголошенні.

Відповідно до ст. 1144 ЦК ссоба має право публічно пообіцяти винагороду (нагороду) за передання їй відповідного результату (передання інформації, знайдення речі, знайдення фізичної особи тощо). Обіцянка винагороди є публічною, якщо вона сповіщена у засобах масової інформації або іншим чином невизначеному колу осіб.

Виходячи із змісту положення ст. 1144 ЦК та аналізу юридичної літератури, можна зробити висновок, що для виникнення вказаного обов’язку із публічної обіцянки винагорди без оголошення конкурсу, необхідно настання двох юридичних фактів: 1) публічне сповіщення про винагороду; 2) досягнення результату, визначеного в оголошенні.

ЦК встановлює, що у сповіщенні публічної обіцянки винагороди мають бути визначені завдання, строк та місце його виконання, форма та розмір винагороди.

1) Зміст завдання.

У разі публічної обіцянки винагороди завдання, яке належить виконати, може стосуватися разової дії або необмеженої кількості дій одного виду, які можуть вчинятися різними особами.

При цьому, особа, яка публічно обіцяла винагороду, має право змінити завдання та умови надання винагороди. Особа, яка приступила до виконання завдання, має право вимагати відшкодування збитків, завданих їй у зв’язку із зміною завдання.

Якщо у зв’язку зі зміною умов надання винагороди виконання завдання втратило інтерес для особи, яка приступила до його виконання до зміни умов, ця особа має право на відшкодування понесених нею витрат.

2. Строк (термін) виконання завдання.

У разі публічної обіцянки винагороди для виконання завдання може бути встановлений строк (термін). Якщо строк (термін) виконання завдання не встановлений, воно вважається чинним протягом розумного часу відповідно до змісту завдання.

3. Правові наслідки виконання завдання (винагорода за досягнення сповіщеного результату)

У разі виконання завдання і передання його результату особа, яка публічно обіцяла винагороду (нагороду), зобов’язана виплатити її.

Якщо завдання стосується разової дії, винагорода виплачується особі, яка виконала завдання першою.

Якщо таке завдання було виконано кількома особами одночасно, винагорода розподіляється між ними порівну.

4. Зобов’язання у зв’язку з публічною обіцянкою винагороди припиняється у разі:

1) закінчення строку для передання результату;

2) передання результату особою, яка першою виконала завдання.

Особа, яка публічно обіцяла винагороду, має право публічно оголосити про припинення завдання. У цьому разі особа, яка понесла реальні витрати на підготовку до виконання завдання, має право на їх відшкодування.