Підстави припинення права власності: загальна характеристика

Способи припинення права власності — юридичні факти, з якими закон пов’язує ліквідацію права власності взагалі, або перехід його до іншої особи.

Отже, підстави припинення права власності можуть бути поділені на дві групиДо першої належать випадки, коли припинення права власності у однієї особи передбачає водночас виникнення права власності у іншої, тобто виникає правонаступництво (наприклад, при продажу речі права продавця на річ переходять до покупця). До другої групи можна віднести випадки, коли право на річ припиняється внаслідок того, що річ знищена чи використана власником.

Відповідно до ст. 346 ЦК право власності припиняється у разі:

1) відчуження власником свого майна;

2) відмови власника від права власності;

3) припинення права власності на майно, яке за законом не може належати цій особі;

4) знищення майна;

5) викупу пам’яток історії та культури;

6) викупу земельної ділянки у зв’язку із суспільною необхідністю;

7) викупу нерухомого майна у зв’язку з викупом з метою суспільної необхідності земельної ділянки, на якій воно розміщене; 

8) звернення стягнення на майно за зобов’язаннями власника; 

9) реквізиції; 

10) конфіскації;  

11) припинення юридичної особи чи смерті власника;

12) визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Право власності може бути припинене в інших випадках, встановлених законом. Таким чином, цей перелік не є невичерпним.

Підстави припинення права власності можуть бути поділені на:

а) такі, що залежать від волі власника;

б) такі, що не залежать від волі власника.

 До першої групи можна віднести правочини, укладені власником щодо відчуження свого майна (продаж, дарування, міна), відмову власника від своєї власності, знищення майна власником та ін.

Другу групу становлять, наприклад, випадки примусового продажу або примусового вилучення майна, що передбачені законом (реквізиція, конфіскація), знищення майна власника іншою особою, загибель майна власника внаслідок стихійного лиха тощо.

Розглянемо більш детально такі підстави припинення права власності, як реквізиція та конфіскація. При цьому зазначимо, що для приватних осіб ці юридичні факти є підставою припинення права власності, а для держави натомість ці факти є підставами виникнення права власності.

Однією із найпоширеніших підстав припинення права власності є відчуження майна. Відчуження власником свого майна як підстава припинення права власності здійснюється на основі цивільно-правових договорів, які одночасно є підставами його виникнення у набувача. З моменту набуття право власності за договором у набувача, припиняється право власності у відчужувача речі. Відчуження може бути як оплатним, так і безоплатним, здійснюватись за волею і проти волі власника. 

Оцінка