Розірвання договору позички

Договір позички може бути припинений:

1) Шляхом відмови користувача від договору позички. Користувач має право повернути річ, передану йому у користування, в будь-який час до спливу строку договору. Якщо річ потребує особливого догляду або зберігання, користувач зобов’язаний повідомити позичкодавця про відмову від договору (позички) не пізніш як за сім днів до повернення речі.

2) У випадку, якщо позичкодавець вимагає розірвати договір. Позичкодавець має право вимагати розірвання договору і повернення речі у разі, якщо:

– у зв’язку з непередбаченими обставинами річ стала потрібною йому самому;

– користування річчю не відповідає її призначенню та умовам договору;

– річ самочинно передана у користування іншій особі;

– в результаті недбалого поводження з річчю вона може бути знищена або пошкоджена.

3) Договір позички, що укладений без визначення строку, може бути розірваний на вимогу особи, яка набула у власність передану у користування річ. 

Так, особа, яка стала власником речі, переданої у користування, має право вимагати розірвання договору, який укладено без визначення строку. Про розірвання договору користувач має бути повідомлений заздалегідь, у строк, що відповідає меті позички.

Договір позички припиняється також у разі смерті фізичної особи або ліквідації юридичної особи, якій річ було передано в користування, якщо інше не встановлено договором.

Якщо після припинення договору користувач не повертає річ, позичкодавець має право вимагати її примусового повернення, а також відшкодування завданих збитків.