Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи

Ще одним видом недоговірних зобов’язань, що виникають з односторонніх правомірних дій, є зобов’язання з рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи.

ЦК встановлює дещо диференційоване правове регулювання зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи та зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятування майна іншої особи, зокрема, щодо суб’єктів цих зобов’язань.

1. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи.

Шкода, завдана особі, яка без відповідних повноважень рятувала здоров’я та життя фізичної особи від реальної загрози для неї, відшкодовується державою у повному обсязі.

2. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна іншої особи.

1) Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, яка без відповідних повноважень рятувала від реальної загрози майно іншої особи, яке має істотну цінність, відшкодовується державою в повному обсязі.

2) Шкода, завдана майну особи, яка без відповідних повноважень рятувала від реальної загрози майно іншої особи, яке має істотну цінність, відшкодовується власником (володільцем) цього майна з урахуванням його матеріального становища. Шкода відшкодовується з урахуванням майнового становища власника (володільця) майна, якому завдана шкода. Розмір відшкодування шкоди не може перевищувати вартості майна, яке рятувалося.