Способи визначення строків і термінів. Порядок обчислення строків

Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами.

Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Порядок обчислення строків та порядок вчинення дій в останній день строку:

1) Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.

2) Строк, що визначений роками, спливає у відповідні місяць та число останнього року строку.

3)  До строку, що визначений півроком або кварталом року, застосовуються правила про строки, які визначені місяцями. При цьому відлік кварталів ведеться з початку року.

4) Строк, що визначений місяцями, спливає у відповідне число останнього місяця строку.Строк, що визначений у півмісяця, дорівнює п’ятнадцяти дням. Якщо закінчення строку, визначеного місяцем, припадає на такий місяць, у якому немає відповідного числа, строк спливає в останній день цього місяця.

5) Строк, що визначений тижнями, спливає у відповідний день останнього тижня строку.

6) Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

7) Якщо строк встановлено для вчинення дії, вона може бути вчинена до закінчення останнього дня строку. У разі, якщо ця дія має бути вчинена в установі, то строк спливає тоді, коли у цій установі за встановленими правилами припиняються відповідні операції.

8) Письмові заяви та повідомлення, здані до установи зв’язку до закінчення останнього дня строку, вважаються такими, що здані своєчасно.

Оцінка