Сторони договору доручення, їхні права та обов’язки

Сторонами договорудорученняє довіритель і повірений, якими можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Довірителем є особа, яка доручає повіреному виконати юридичні дії від її імені та за її рахунок.

Повірений – це особа, яка зобов’язується вчинити від імені та за рахунок довірителя певні юридичні дії.

Обов’язки повіреного:

1) виконати доручення відповідно до його змісту, не перевищуючи повноваження. Так, повірений зобов’язаний вчиняти дії відповідно до змісту даного йому доручення. При цьому, варто зазначити, що удоговорі доручення або у виданій на підставі договору довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити повіреному. Дії, які належить вчинити повіреному, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними.

Також договором доручення може бути визначений строк, протягом якого повірений має право діяти від імені довірителя;

2) повірений повинен виконати дане йому доручення особисто;

3) також повірений зобов’язаний:

– повідомляти довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання його доручення;

– після виконання доручення або в разі припинення договору доручення до його виконання негайно повернути довірителеві довіреність, строк якої не закінчився, і надати звіт про виконання доручення та виправдні документи, якщо це вимагається за умовами договору та характером доручення;

– негайно передати довірителеві все одержане у зв’язку з виконанням доручення.

Права повіреного:

1) повірений має право на плату за виконання свого обов’язку за договором доручення, якщо інше не встановлено договором або закономЯкщо в договорі доручення не визначено розміру плати повіреному або порядок її виплати, вона виплачується після виконання доручення відповідно до звичайних цін на такі послуги;

2повірений має право передати виконання доручення іншій особі (замісникові), якщо це передбачено договором або якщо повірений був вимушений до цього обставинами, з метою охорони інтересів довірителя. Повірений, який передав виконання доручення замісникові, повинен негайно повідомити про це довірителя. У цьому разі повірений відповідає лише за вибір замісника.

При цьому,  якщо замісник повіреного був указаний у договорі доручення, повірений не відповідає за вибір замісника та за вчинені ним дії. Якщо договором доручення не передбачена можливість вчинення дій замісником повіреного або така можливість передбачена, але замісник у договорі не вказаний, повірений відповідає за вибір замісника;

3) повірений може відступити від змісту доручення, якщо цього вимагають інтереси довірителя і повірений не міг попередньо запитати довірителя або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит. У цьому разі повірений повинен повідомити довірителя про допущені відступи від змісту доручення як тільки це стане можливим.

Однак, повіреному, який діє як комерційний представник (ст. 243 ЦК), довірителем може бути надано право відступати в інтересах довірителя від змісту доручення без попереднього запиту про це. Комерційний представник повинен в розумний строк повідомити довірителя про допущені відступи від його доручення, якщо інше не встановлено договором.

Обов’язки довірителя:

1) довіритель зобов’язаний видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення;

2) довіритель зобов’язаний, якщо інше не встановлено договором:

– забезпечити повіреного засобами, необхідними для виконання доручення;

– відшкодувати повіреному витрати, пов’язані з виконанням доручення;

3) довіритель зобов’язаний негайно прийняти від повіреного все одержане ним у зв’язку з виконанням доручення;

4довіритель зобов’язаний виплатити повіреному плату, якщо вона йому належить.

Права довірителя:

Довіритель має право у будь-який час відхилити замісника, якого обрав повірений, у випадку якщо відбулося передоручення.

Оцінка