Сторони договору ренти

Відповідно до ст. 733 ЦК сторонами у договорі ренти можуть бути фізичні або юридичні особи.

Таким чином, національне цивільнезаконодавство не обмежує суб’єктний склад учасників договору рентиСторонами договору ренти є одержувач і платник ренти, якими можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

При цьому, однак, ці особи повинні володіти цивільною право- та дієздатністю. Одержувач ренти має бути власником майна, яке передається під виплату ренти, оскільки первинне надання спрямоване на передання права власності на таке майно (рентний капітал).

З цього випливає, що одержувачем ренти за договором ренти може бути повнолітня дієздатна фізична чи неповнолітня фізична особа за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника.

Юридичні особи за договором ренти можуть виступати як одержувачами ренти, так і платниками ренти, якщо це не суперечить суті таких зобов’язань. 

Оцінка