Сторони кредитного договору, їхні права та обов’язки

Сторонами кредитного договору є кредитодавець і позичальник. 

Кредитодавець – це банк або інша фінансова установа (кредитні спілки), що мають ліцензію Національного банку України на всі або окремі банківські операції (надання кредиту), передбачені Законом України «Про банки та банківську діяльність». 

Позичальником є фізична чи юридична особа, яка отримує грошові кошти для заняття підприємницькою діяльністю або для задоволення побутових потреб.

Права та обов’язки сторін кредитного договору в цілому збігаються з правами та обов’язками за договором позики. При цьому, особливістю кредитного договору є те, що кредитодавець і позичальник мають право на відмову від надання або одержання кредиту .

 Так, кредитодавець має право відмовитися від надання позичальникові передбаченого договором кредиту частково або в повному обсязі у разі порушення процедури визнання позичальника банкрутом або за наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий позичальникові кредит своєчасно не буде повернений.

Позичальник має право відмовитися від одержання кредиту частково або в повному обсязі, повідомивши про це кредитодавця до встановленого договором строку його надання, якщо інше не встановлено договором або законом.

У разі порушення позичальником встановленого кредитним договором обов’язку цільового використання кредиту кредитодавець має право також відмовитися від подальшого кредитування позичальника за договором.

Оцінка