Суб’єкти суміжних прав

Суб’єкти суміжних прав подібно до суб’єктів авторського права поділяються на первинних та вторинних.

Первинними суб’єктами суміжних прав є виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення. За відсутності доказів іншого виконавцем, виробником фонограми, відеограми, програми (передачі) організації мовлення вважається особа, ім’я (найменування) якої зазначено відповідно у фонограмі, відеограмі, їх примірниках чи на упаковці, а також під час передачі організації мовлення.

Суб’єктами суміжних правє також інші особи, які набули таких прав відповідно до договору чи закону, зокрема:

а) спадкоємці виконавців товрі та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо виконань;

б) спадкоємці (правонаступники) виробниківфонограм та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо фонограм;

в) спадкоємці (правонаступники) виробників відеограмта особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо відеограм;

г)  правонаступники організаці ймовлення.

Виконавці здійснюють свої права за умови дотримання ними прав авторів виконуваних творів та інших суб’єктів авторського права. Виробники фонограм, виробники відеограм повинні дотримуватися прав суб’єктів авторського права і виконавців. Організації мовлення повинні дотримуватися прав суб’єктів авторського права, виконавців, виробників фонограм (відеограм).

5/5 - (1 vote)