Розділ X. “Кримінальний кодекс України” з переліку тестових питань для проведення іспиту в ДБР

Перелік тестових питань із законодавства в ДБР (Державне бюро розслідувань)

 1. В якому випадку особа, що вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, може бути за вироком суду звільнена від покарання?
 2. При призначенні якого із названих покарань (крім випадків засудження за корупційний злочин) суд може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням?
 3. При призначенні якого із названих покарань (крім випадків засудження за корупційний злочин) суд може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням?
 4. При призначенні якого із названих покарань (крім випадків засудження за корупційний злочин) суд може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням?
 5. Яка мінімальна тривалість іспитового строку при звільненні особи від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України?
 6. Яка максимальна тривалість іспитового строку при звільненні особи від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України?
 7. Який із наведених обов’язків (зазначених у ст. 76 Кримінального кодексу України) може покласти суд на засудженого у разі його звільнення від відбування покарання з випробуванням?
 8. Який із наведених обов’язків (зазначених у ст. 76 Кримінального кодексу України) може покласти суд на засудженого у разі його звільнення від відбування покарання з випробуванням?
 9. Яке додаткове покарання може бути призначене особі у разі її звільнення від відбування покарання з випробуванням?
 10. Який із наведених обов’язків (зазначених у ст. 76 Кримінального кодексу України) може покласти суд на засуджену у разі звільнення її від відбування покарання з випробуванням в порядку, передбаченому для вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років?
 11. Які правові наслідки виникають, коли особу було засуджено за діяння, караність якого пізніше була усунена законом?
 12. Відповідно до ч. 2 ст. 75 Кримінального кодексу України суд приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про примирення або про визнання вини, якщо сторонами угоди узгоджено певний вид покарання, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням. Який із названих видів покарання може бути узгоджений сторонами угоди?
 13. Яке з наведених діянь НЕ слід кваліфікувати за ст. 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»?
 14. Яке з наведених діянь НЕ слід кваліфікувати за ст. 334 Кримінального кодексу України «Порушення правил міжнародних польотів»?
 15. У чому полягає суспільно небезпечне діяння, передбачене ст. 329 Кримінального кодексу України «Втрата документів, що містять державну таємницю»?
 16. За яке із зазначених діянь передбачена відповідальність статтями Розділу XIV «Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації» Особливої частини Кримінального кодексу України?
 17. Хто є суб’єктом злочину «Втрата документів, що містять державну таємницю» (ст. 329 Кримінального кодексу України)?
 18. Який із перелічених злочинів НЕ належить до злочинів проти забезпечення призову та мобілізації?
 19. За яке із зазначених діянь НЕ передбачена відповідальність статтями Розділу ХІV «Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації» Особливої частини Кримінального кодексу України?
 20. За яке із зазначених діянь НЕ передбачена відповідальність статтями Розділу ХІV «Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації» Особливої частини Кримінального кодексу України?
 21. За яке із зазначених діянь передбачена відповідальність у Розділі ХІV «Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації» Особливої частини Кримінального кодексу України?
 22. Який із зазначених способів втручання службової особи з використанням службового становища у здійснення виборчою комісією чи комісією з референдуму їх повноважень, установлених законом, передбачено ч. 4 ст. 157 Кримінального кодексу України?
 23. Які діяння відносно виборчої документації передбачено ст. 158-2 Кримінального кодексу України «Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму»?
 24. Яке діяння НЕ вважається порушенням таємниці голосування службовою особою з використанням службового становища?
 25. Який розмір суми грошей, вартість майна чи вигод майнового характеру в разі вважається великим відповідно до ст. 159-1 «Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму»?
 26. Які діяння службової особи не передбачено ст. 162 Кримінального кодексу України «Порушення недоторканності житла»?
 27. Які діяння, вчинені службовою особою, становлять злочин, передбачений ст. 168 Кримінального кодексу України «Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)»
 28. Які діяння не передбачено ст. 169 Кримінального кодексу України «Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)»?
 29. Яка матеріальна шкода, завдана порушенням авторського права і суміжних прав службовою особою з використанням службового становища, вважається завданою в значному розмірі?
 30. Яка матеріальна шкода, завдана привласненням авторства на винахід службовою особою з використанням службового становища, вважається завданою у великому розмірі?
 31. Яка матеріальна шкода, завдана привласненням авторства на топографію інтегральної мікросхеми службовою особою з використанням службового становища, вважається завданою в особливо великому розмірі?
 32. Які діяння, вчинені службовою особою з використанням службового становища, НЕ є кримінально караним порушення прав на об’єкти промислової власності, вчиненим?
 33. Що може бути предметом злочину, передбаченого ст. 201 Кримінального кодексу України «Контрабанда»?
 34. Який суспільно небезпечний наслідок у складі злочину, передбаченого ч. 1 ст. 223-2 «Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів»?
 35. Що є предметом злочину, передбаченого ст. 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»?
 36. Який розмір бюджетних коштів згідно із приміткою до ст. 210 Кримінального кодексу України «Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням» є особливо великим при виданні нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону?
 37. За яке діяння НЕ передбачена кримінальна відповідальність статтями Розділу VІІ «Злочини у сфері господарської діяльності» Особливої частини Кримінального кодексу України?
 38. З якого дня особа визнається такою, що має судимість?
 39. З якого дня особа визнається такою, що НЕ має судимості?
 40. Який правовий статус мають особи, які відбули покарання за діяння, злочинність і карність якого усунута законом?
 41. Коли особи, засуджені до основного покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади, визнаються такими, що НЕ мають судимості?
 42. Коли особи, засуджені до обмеження волі, визнаються такими, що НЕ мають судимості?
 43. Коли особи, засуджені до позбавлення волі або основного покарання у виді штрафу за тяжкі злочини, визнаються такими, що НЕ мають судимості, якщо вони?
 44. З якого дня обчислюються строки погашення?
 45. Чи допускається зняття судимості до закінчення визначених законом строків її погашення у випадку засудження особи за корупційні злочини?
 46. Після закінчення якої частини строку погашення судимості допускається допускається її зняття?
 47. Яким нормативно-правовим актом встановленопорядок зняття судимості?
 48. Що визнається співучастю у злочинів відповідно до Кримінального кодексу України?
 49. Хто із зазначених суб’єктів НЕ є співучасником у злочині?
 50. До якого виду співучасників злочину належить особа, яка забезпечувала фінансування злочинної діяльності організованої групи?
 51. Хто, відповідно до Кримінального кодексу України є підбурювачем?
 52. Хто, відповідно до Кримінального кодексу України є пособником?
 53. До якого виду співучасників злочину належить особа, яка сприяла вчиненню злочину шляхом усунення перешкод?
 54. Яким співучасником визнається особа, яка заздалегідь НЕ обіцяла, але переховувала злочинця?
 55. Які дії відповідно до положень Кримінального кодексу України НЕ є співучастю у злочині?
 56. Який злочин, відповідно до ст. 28 Кримінального кодексу України, вважається таким, що його вчинила група осіб?
 57. Кому можуть ставитись у вину ознаки, що характеризують особу окремого співучасника?
 58. Яким чином вирішується питання про кримінальну відповідальність співучасників в разі вчинення виконавцем незакінченого злочину?
 59. За які злочини підлягає кримінальній відповідальності організатор організованої групи?
 60. За які злочини підлягають кримінальній відповідальності учасники організованої групи (за винятком організатора)?
 61. У якому із наведених випадків організатор, підбурювач чи пособник НЕ підлягають кримінальній відповідальності за співучасть у злочині?
 62. Які кваліфікуючі ознаки передбачено ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»?
 63. В яких випадках крадіжка вважається вчиненою повторно?
 64. Хто може бути потерпілим у складі злочину «Вимагання»?
 65. Шкода в якому розмірі визнається значною, відповідно до ст. 197-1 Кримінального кодексу України «Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво»?
 66. Які розміри привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 Кримінального кодексу України) вважаються великими?
 67. Який злочин Розділу VІ («Злочини проти власності») Особливої частини Кримінального кодексу України вчиняється шляхом зловживання довірою?
 68. У якому разі привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вважається вчиненим за попередньою змовою групою осіб?
 69. Яким чином буде вирішуватися питання про кримінальну відповідальність дипломатичного представника іноземної держави у разі здійснення ним фінансування дій на території України, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 2 ст. 110-2 Кримінального кодексу України)?
 70. Яку кваліфікуючу ознаку, що характеризує суб’єкта злочину, передбачено у ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)?
 71. За які дії законодавець передбачив кримінальну відповідальність у ч. 2 ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України?
 72. За які дії законодавець передбачив кримінальну відповідальність у ч. 1 ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України?
 73. Кваліфікований склад (склади) якого злочину (злочинів) передбаченого (передбачених) у Розділі І «Злочини проти основ національної безпеки України» Особливої частини Кримінального кодексу України, містить кваліфікуючу ознаку «вчинення злочину представником влади»?
 74. Хто є потерпілим від злочину, передбаченого ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України?
 75. Хто є суб’єктом провокації підкупу відповідно до ст. 370 Кримінального кодексу України?
 76. Підбурення до вчинення яких діянь передбачено у ст. 370 «Провокація підкупу» Кримінального кодексу України?
 77. Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 370 «Провокація підкупу» Кримінального кодексу України?
 78. Яким чином визначено суспільно небезпечне діяння у ст. 370 «Провокація підкупу»?
 79. Які суспільно небезпечні діяння передбачено у ч. 1 ст. 369-2 «Зловживання впливом»?
 80. Яким чином описано суспільно небезпечні діяння у ч. 2 ст. 369-2 «Зловживання впливом» Кримінального кодексу України?
 81. Яка кваліфікуюча ознака міститься у ч. 3 ст. 369-2 «Зловживання впливом» Кримінального кодексу України?
 82. Яку кваліфікуючу ознаку зловживання владою або службовим становищем передбачено у ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України?
 83. Яку мету вчинення злочину передбачено у ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем»?
 84. Яким чином визначено істотну шкоду як ознаку, передбачену ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем»?
 85. Всупереч чиїм інтересам має бути використано службовою особою владу чи службове становища, відповідно до ст. 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем»?
 86. Де у Кримінальному кодексі України визначено поняття службової особи як суб’єкта злочину, передбаченого ст. 368 цього Кодексу?
 87. Яку кваліфікуючу ознаку містить ч. 2 ст. 364-1 «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми» Кримінального кодексу України?
 88. Який склад злочину у сфері службової діяльності містить вказівку на дії, які явно виходять за межі прав і повноважень певного суб’єкта?
 89. Хто може бути суб’єктом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиції чи обіцянки здійснити вплив за надання такої вигоди (ч. 2 ст. 369-2 «Зловживання впливом» Кримінального кодексу України»)?
 90. Коли вважається закінченим злочин, передбачений ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України «Зловживання впливом» (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиції чи обіцянки здійснити вплив за надання такої вигоди)?
 91. Яку кваліфікуючу ознаку містить ч. 2 ст. 370 «Провокація підкупу» Кримінального кодексу України?
 92. Кваліфікуючою ознакою якого з перелічених злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, є погроза застосування насильства?
 93. Яка форма суспільно небезпечного діяння передбачена у складі злочину «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу» (ст. 365 Кримінального кодексу України)?
 94. Настання яких наслідків необхідно для наявності складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365 «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу» Кримінального кодексу України?
 95. Чиїм правам та інтересам завдається істотна шкода під час перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу відповідно до ч. 1 ст. 365 Кримінального кодексу України (вкажіть найбільш точну відповідь)?
 96. Що визнається істотною шкодою при перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу згідно із приміткою до ст. 364 Кримінального кодексу України?
 97. Хто із перелічених осіб є суб’єктом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ст. 365 Кримінального кодексу України)?
 98. Яка з названих кваліфікуючих ознак НЕ передбачена у ст. 365 «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу» Кримінального кодексу України?
 99. Хто може бути суб’єктом злочину, передбаченого ст. 366 Кримінального кодексу України «Службове підроблення» (вкажіть найбільш повну відповідь)?
 100. Яка з названих дій НЕ передбачена ст. 366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України?
 101. Що належить до тяжких наслідків службового підроблення згідно із приміткою до ст. 364 Кримінального кодексу України?
 102. У якій формі вчиняється службове підроблення (ст. 366 Кримінального кодексу України)?
 103. Хто є суб’єктом злочину «Декларування недостовірної інформації» (ст. 366-1 Кримінального кодексу України)?
 104. В якому з названих діянь виявляється декларування недостовірної інформації (ст. 366-1 Кримінального кодексу України)?
 105. На який нормативно-правовий акт робиться посилання в примітці до ст. 366-1 «Декларування недостовірної інформації» Кримінального кодексу України щодо визначення суб’єкта декларування недостовірної інформації?
 106. Хто з названих осіб НЕ може бути суб’єктом декларування недостовірної інформації (ст. 366-1 Кримінального кодексу України)?
 107. Яку з названих ознак прямо передбачено ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України «Службова недбалість»?
 108. Яким чином визначено службову недбалість у ст. 367 Кримінального кодексу України?
 109. Яка з кваліфікуючих ознак названа в ч. 2 ст. 367 «Службова недбалість» Кримінального кодексу України?
 110. Якою є шкода, визначена відповідно до ч. 1 ст. 367 «Службова недбалість» Кримінального кодексу України?
 111. Як визначена істотна шкода, що спричинена службовою недбалістю (ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України)?
 112. Яка з названих осіб НЕ може бути суб’єктом службової недбалості (ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України)?
 113. Яка неправомірна вигода визнається вигодою у значному розмірі згідно з п. 1 примітки до ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» Кримінального кодексу України?
 114. Яке із зазначених діянь НЕ передбачено у ч. 1 ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» Кримінального кодексу України?
 115. В якому разі «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) вважається вчиненим повторно відповідно до примітки до ст. 354 Кримінального кодексу України?
 116. Яка неправомірна вигода вважається вигодою у великому розмірі згідно з п. 1 примітки до ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» Кримінального кодексу України?
 117. Яка неправомірна вигода вважається вигодою в особливо великому розмірі згідно з п. 1 примітки до ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» Кримінального кодексу України?
 118. Яка із вказаних ознак передбачена в ч. 3 ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» Кримінального кодексу України?
 119. Спричинення яких наслідків передбачено ч. 1 ст. 365-2 «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги» Кримінального кодексу України?
 120. До якої категорії суб’єктів злочину віднесено аудитора (якщо він не виконує організаційно-розпорядчих функцій)?
 121. Який розмір істотної шкоди як ознаки зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ст. 365-2 Кримінального кодексу України), передбачено у Кримінальному кодексі України?
 122. Де в Кримінальному кодексі України розкривається зміст поняття «істотна шкода» як ознаки зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ст. 365-2 Кримінального кодексу України)?
 123. У чому полягає зміст тяжких наслідків як ознаки кваліфікованого зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ст. 365-2 Кримінального кодексу України)?
 124. До якої категорії суб’єктів злочину віднесено осіб, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням послуг експерта (під час виконання цих функцій)?
 125. До якої категорії суб’єктів злочинів віднесено осіб, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням послуг незалежного посередника (під час виконання цих функцій)?
 126. До якої категорії суб’єктів злочинів віднесено осіб, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням послуг третейського судді (під час виконання цих функцій)?
 127. До якої категорії суб’єктів злочинів віднесено нотаріуса, якщо він не виконує організаційно-розпорядчих функцій?
 128. До якої категорії суб’єктів злочинів віднесено оцінювача, якщо він не виконує організаційно-розпорядчих функцій?
 129. До якої категорії суб’єктів злочинів віднесено приватного виконавця, якщо він не виконує організаційно-розпорядчих функцій?
 130. Де у Кримінальному кодексі України розкривається зміст поняття «тяжкі наслідки» як ознаки кваліфікованого складу злочину «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги» (ч. 3 ст. 365-2 Кримінального кодексу України)?
 131. До якої категорії суб’єктів злочинів віднесено осіб, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням послуг арбітражного керуючого (під час виконання цих функцій)?
 132. До якої категорії суб’єктів злочинів віднесено осіб, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням послуг члена трудового арбітражу (під час виконання цих функцій)?
 133. Набуття якого мінімального розміру активів, законність підстав набуття якого не підтверджено доказами, утворює склад злочину, передбаченого ст. 368-2 «Незаконне збагачення» Кримінального кодексу України?
 134. Який мінімальний розмір неправомірної вигоди передбачено у ст. 368-4 «Підкуп особи, яка надає публічні послуги»?
 135. Де в Кримінальному кодексі України передбачено спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності за злочин, зазначений у частинах 1, 2 ст. 368-4 Кримінального кодексу України «Підкуп особи, яка надає публічні послуги»?
 136. Де в Кримінальному кодексі України передбачено спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності за злочин, зазначений у частинах 3, 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України «Підкуп особи, яка надає публічні послуги»?
 137. Який мінімальний розмір неправомірної вигоди передбачено у ст. 365-2 «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги» Кримінального кодексу України?
 138. Який мінімальний розмір неправомірної вигоди передбачено у ст. 368-3 «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми» Кримінального кодексу України?
 139. Який мінімальний розмір неправомірної вигоди передбачено у ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» Кримінального кодексу України?
 140. Де в Кримінальному кодексі України передбачено спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності за злочин, зазначений у ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»?
 141. Де в Кримінальному кодексі України передбачено спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності за злочин, зазначений у ст. 365-2 «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги» Кримінального кодексу України?
 142. Де в Кримінальному кодексі України передбачено спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності за злочин, зазначений у частинах 1, 2 ст. 368-3 «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»?
 143. Де в Кримінальному кодексі України передбачено спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності за злочин, зазначений у частинах 3, 4 ст. 368-3 «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»?
 144. У якій відповіді вказано одну із загальних засад призначення покарання згідно зі ст. 65 Кримінального кодексу України?
 145. Чи може суд при призначенні покарання визнати пом’якшуючими обставини, які не зазначені в ч. 1 ст. 66 Кримінального кодексу України?
 146. В якій відповіді названо одну з обставин, що пом’якшують покарання, передбачену ст. 66 Кримінального кодексу України?
 147. Який варіант найбільш повно визначає обставини, які суд враховує при призначенні покарання за незакінчений злочин?
 148. Який із варіантів відповідей найбільш повно відображає обставини, які суд враховує при призначенні покарання за злочин, вчинений у співучасті?
 149. Чи можуть до основного покарання, призначеного за сукупністю злочинів, бути приєднані додаткові покарання, призначені судом за злочини, у вчиненні яких особу було визнано винною?
 150. В якому випадку засудженому за вчинення злочину може бути призначене покарання за сукупністю вироків?
 151. Як при складанні покарань за сукупністю злочинів та сукупністю вироків співвідносяться покарання у виді позбавлення волі та у виді громадських робіт?
 152. У якому випадку в Кримінальному кодексі України передбачено обчислення строків покарання у днях?
 153. Хто може бути суб’єктом злочину, передбаченого в ст. 372 «Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності»?
 154. Хто може бути суб’єктом злочину, передбаченого ст. 374 Кримінального кодексу України «Порушення права на захист»?
 155. Яким може бути мотив у складі злочину, передбаченого ч. 1 ст. 374 «Порушення права на захист»?
 156. Яка мета вчинення злочину, передбачена у ч. 1 ст. 376 «Втручання в діяльність судових органів» Кримінального кодексу України?
 157. Яку кваліфікуючу ознаку передбачено у ст. 379 «Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя» Кримінального кодексу України?
 158. За відмову давати які показання особа не підлягає відповідальності за ст. 385 «Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків» Кримінального кодексу України?
 159. Яким може бути мотив вчинення злочину, передбаченого ст. 391 «Злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань»?
 160. Хто може бути суб’єктом злочину, передбаченого у ст. 393 «Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти» Кримінального кодексу України?
 161. Який мотив може бути при вчиненні злочину, передбаченого в ст. 396 Кримінального кодексу України «Приховування злочину»?
 162. Яку кваліфікуючу ознаку передбачено в ст. 378 «Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного» Кримінального кодексу України?
 163. Яку кваліфікуючу ознаку передбачено в ст. 381 «Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист», Кримінального кодексу України?
 164. Приховування якого злочину є караним відповідно до ст. 396 Кримінального кодексу України?
 165. Яким чином визначено підставу кримінальної відповідальності у ст. 2 Кримінального кодексу України?
 166. Що відповідно до ст. 1 Кримінального кодексу України є одним із його завдань?
 167. Коли особа вважається винуватою у вчиненні злочину?
 168. Яким (якими) нормативно-правовим актом (актами) визначається (визначаються) караність та інші кримінально-правові наслідки корупційного злочину?
 169. Чи підлягає громадянин України, який вчинив корупційний злочин за її межами, кримінальній відповідальності за Кримінальним кодексом України?
 170. Що є часом вчинення злочину згідно з Кримінальним кодексом України?
 171. Які особи можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності?
 172. В яких випадках в Україні можливе виконання вироку іноземного суду чи міжнародної судової установи відповідно до ст. 10 Кримінального кодексу України?
 173. Яка з наведених нижче ознак є ознакою поняття злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України?
 174. Що з наведеного нижче є підставою для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру?
 175. Яке діяння визначено у ч. 2 ст. 11 Кримінального кодексу України як малозначне?
 176. Як відповідно до положень ст. 12 Кримінального кодексу України визначається ступінь тяжкості злочину, за вчинення якого одночасно передбачене основне покарання у виді штрафу та позбавлення волі?
 177. Яким злочином є діяння, що містить усі ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини Кримінального кодексу України?
 178. Готування до злочину якого ступеня тяжкості тягне за собою кримінальну відповідальність?
 179. З якою формою вини та видом умислу може вчинятися замах відповідно до ч. 1 ст. 15 Кримінального кодексу України?
 180. Яке діяння вчинила особа, яка виконала усі дії, що вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі?
 181. Яке діяння вчинила особа, яка з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця?
 182. Яким чином слід кваліфікувати діяння особи, яка усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця, але прийняла остаточне рішення про припинення за своєю волею готування до злочину або замаху на злочин?
 183. Якщо особа добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, але фактично вчинене нею діяння містить склад іншого злочину, то як слід кваліфікувати її поведінку?
 184. Як у Кримінальному кодексі України визначено поняття покарання?
 185. Яку мету покарання передбачено Кримінальним кодексом України?
 186. Який вид покарання НЕ належить до основних?
 187. Які із зазначених видів покарань є додатковими?
 188. Які із зазначених видів покарань відповідно до Кримінального кодексу України можуть застосовуватися як основні, так і додаткові?
 189. За вчинення якого злочину може бути призначене покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу?
 190. На який строк призначається покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади як додаткове покарання у справах, передбачених Законом України «Про очищення влади»?
 191. У чому полягають громадські роботи як вид покарання?
 192. Де відбувається покарання у виді виправних робіт?
 193. Чи може бути застосоване покарання у виді виправних робіт до прокурорів?
 194. На який строк може призначатися покарання у виді арешту згідно зі ст. 60 Кримінального кодексу України?
 195. На який строк згідно зі ст. 60 Кримінального кодексу України може призначатися покарання у виді арешту до осіб віком до шістнадцяти років, вагітних жінок та до жінок, які мають дітей віком до семи років?
 196. Чи може бути застосоване покарання у виді виправних робіт до суддів?
 197. До яких із зазначених категорій осіб не застосовується покарання у виді обмеження волі?
 198. У чому полягає покарання у виді позбавлення волі на певний строк відповідно до ст. 63 Кримінального кодексу України?
 199. Які межі покарання у виді позбавлення на певний строк встановлено для повнолітніх осіб у ст. 63 Кримінального кодексу України?
 200. Який розмір відрахувань із заробітку засудженого в доход держави може бути встановлено вироком суду при призначенні покарання у виді службового обмеження?
 201. Яким чином визначено поняття вини у Кримінальному кодексі України?
 202. Як відповідно до Кримінального кодексу України називається вид вини, коли особа, яка вчинила злочин, усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання?
 203. Як відповідно до Кримінального кодексу України називається вид вини, коли особа, яка вчинила злочин, усвідомлювала суспільно небезпечний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала їх настання?
 204. Як відповідно до Кримінального кодексу України називається вид вини, коли особа, яка вчинила злочин, передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх відвернення?
 205. Як відповідно до Кримінального кодексу України називається вид вини, коли особа, яка вчинила злочин, не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинна була і могла їх передбачити?
 206. У якій відповіді вказано один із видів необережності за Кримінальним кодексом України?
 207. Як згідно з Кримінальним кодексом України називається вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини Кримінального кодексу України?
 208. В яких випадках вчинення двох або більше злочинів, передбачених різними статтями Кримінального кодексу України, визнається повторним?
 209. Як у Кримінальному кодексі України визначено рецидив злочинів?
 210. У якій відповіді названо передбачений Кримінальним кодексом України вид звільнення особи від кримінальної відповідальності, однією з умов застосування якого є повне відшкодування завданих особою збитків або усунення нею заподіяної шкоди?
 211. У якій відповіді названо передбачений Кримінальним кодексом України вид звільнення особи від кримінальної відповідальності, однією з умов застосування якого є клопотання колективу підприємства, установи чи організації?
 212. Який орган держави може звільнити особу від кримінальної відповідальності за наявності передбачених законом підстав?
 213. Які правові наслідки настають у разі порушення особою передбачених Кримінальним кодексом України умов звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею цієї особи на поруки?
 214. Які правові наслідки настають у разі, якщо особа, яка була звільнена від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею її на поруки, не виправдала довіру колективу або ухиляється від заходів виховного характеру, або порушує громадський порядок?
 215. Який строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі?
 216. Який строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин середньої тяжкості?
 217. При вчиненні яких злочинів особу не може бути звільнено від кримінальної відповідальності у зв’язку з закінченням строків давності (оберіть найбільш повну відповідь)?
 218. На який вид звільнення особи від кримінальної відповідальності не поширюється обмеження щодо звільнення від неї особи, яка вчинила корупційний злочин?
 219. Який строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі?
 220. Який строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за тяжкий злочин?
 221. Який строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за особливо тяжкий злочин?
 222. Яким чином у Кримінальному кодексі України визначено поняття «суб’єкт злочину»?
 223. Яким чином у Кримінальному кодексі України визначено поняття «спеціальний суб’єкт злочину» (оберіть найбільш точну відповідь)?
 224. Яка особа може бути суб’єктом злочину відповідно до ст. 18 «Суб’єкт злочину» Кримінального кодексу України?
 225. Чи підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, перебувала в стані обмеженої осудності?
 226. Чи може суд застосувати до особи, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, перебувала в стані неосудності, примусові заходи медичного характеру?
 227. Які правові наслідки виникають, коли особа, яка вчинила злочин у стані осудності, до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними?
 228. Які заходи суд може застосувати до особи, яка вчинила злочин у стані осудності, але до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними?
 229. Чи підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення злочину через наявний у неї психічний розлад не була здатна повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними?
 230. Які правові наслідки визнання особи, яка злочин, обмежено осудною?
 231. Вчинення яких із зазначених злочинів є підставою для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру?
 232. Який строк давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правого характеру у разі вчинення її уповноваженою особою злочину невеликої тяжкості?
 233. Хто є уповноваженою особою юридичної особи згідно із приміткою до ст. 96-3 Кримінального кодексу України (оберіть повну відповідь)?
 234. В яких випадках злочини визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи (оберіть найбільш повну відповідь)?
 235. Який строк давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правого характеру у разі вчинення її уповноваженою особою тяжкого злочину?
 236. Який строк давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правого характеру у разі вчинення її уповноваженою особою особливо тяжкого злочину?
 237. Який строк давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правого характеру у разі вчинення її уповноваженою особою злочину середньої тяжкості?
 238. Який захід кримінально-правового характеру може бути застосовано судом до юридичної особи?
 239. У якій відповіді правильно і вичерпно зазначено заходи кримінально-правового характеру, що можуть бути застосовані судом до юридичних осіб:
 240. Який захід кримінально-правового характеру може бути застосовано судом до юридичної особи?
 241. Який захід кримінально-правового характеру може бути застосовано судом до юридичної особи лише як додатковий?
 242. Які із зазначених заходів кримінально-правового характеру можуть бути застосовані судом до юридичної особи лише як основні?
 243. У якому розмірі судом встановлюється штраф для юридичної особи, якщо внаслідок вчинення злочину її уповноваженою особою було одержано неправомірну вигоду?
 244. Що таке конфіскація майна як захід кримінально-правового характеру, який застосовується до юридичної особи (оберіть найбільш точну відповідь)?
 245. Яка із названих ознак характеризує суб’єкта злочину?
 246. Що із зазначеного характеризує стан неосудності?
 247. Як визначаються законом кримінально-правові наслідки встановлення судом стану обмеженої осудності особи?
 248. Якими є кримінально-правові наслідки вчинення діяння, ознаки якого передбачені ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (максимальний строк покарання – три роки позбавлення волі) 15-річним підлітком, який внаслідок розумової відсталості, НЕ пов’язаної із розладом психічної діяльності, не міг усвідомлювати фактичний характер та суспільну небезпеку вчиненого?
 249. В який момент особа, яку притягують до кримінальної відповідальності, має досягти віку, з якого може наставати така відповідальність?
 250. Яку особу із числа названих можна визнати службовою особою?
 251. На яких стадіях злочину можлива добровільна відмова від вчинення злочину відповідно до Кримінального кодексу України?
 252. Що є критерієм розмежування закінченого та незакінченого замаху на злочин згідно з положеннями Кримінального кодексу України?
 253. На якій стадії злочину відповідно до Кримінального кодексу України є можливою добровільна відмова пособника у злочині?
 254. Що визнається співучастю у злочині згідно зі ст. 26 Кримінального кодексу України?
 255. У чому відповідно до Кримінального кодексу України може полягати пособництво у вчиненні злочину?
 256. За яких умов згідно із Кримінальним кодексом України злочин визнається вчиненим групою осіб?
 257. Як кваліфікувати дії співучасника, в яких вбачаються ознаки і співвиконавця (ч. 2 ст. 27 Кримінального кодексу України), і підбурювача (ч. 4 ст. 27 Кримінального кодексу України)?
 258. Як впливає ознака, що характеризує особу окремого співучасника, на відповідальність іншого співучасника згідно з Кримінальним кодексом України?
 259. Які форми множинності злочинів може утворити вчинення особою двох умисних злочинів, передбачених однією і тією ж частиною однієї і тієї ж статті Особливої частини Кримінального кодексу України, за один з яких особа була засуджена?
 260. Що саме згідно із Кримінальним кодексом України визнається сукупністю злочинів?
 261. Що саме згідно із Кримінальним кодексом України визнається одиничним продовжуваним злочином?
 262. Що саме згідно із Кримінальним кодексом України НЕ може утворювати рецидив злочинів як форму їх множинності?
 263. Суб’єкт вчинив два злочини, передбачені однією і тією ж статтею Особливої частини Кримінального кодексу України. Чи виключається можливість поєднання двох різних форм множинності злочинів, передбачених статтями 32–34 цього Кодексу, у такому випадку?
 264. Які з передбачених статтями 32–24 Кримінального кодексу України форм множинності злочинів виключають одна одну?
 265. Які форми множинності злочинів може утворити вчинення особою двох умисних злочинів, передбачених однією і тією ж частиною однієї і тієї ж статті Особливої частини Кримінального кодексу України, за жоден з яких особа НЕ була засуджена?
 266. Що НЕ передбачено в Кримінальному кодексі України як обставина, яка виключає злочинність діяння?
 267. У чому полягає мета заподіяння шкоди при необхідній обороні відповідно до Кримінального кодексу України?
 268. У яких випадках відповідно до Кримінального кодексу України перевищення меж необхідної оборони може потягнути кримінальну відповідальність?
 269. В яких випадках відповідно до Кримінального кодексу України уявна оборона виключає кримінальну відповідальність за заподіяну шкоду?
 270. В яких випадках відповідно до Кримінального кодексу України перевищення заходів, необхідних для затримання особи, що вчинила злочин, може потягнути кримінальну відповідальність?
 271. У чому відповідно до Кримінального кодексу України полягає безпосередня мета заходів, необхідних для затримання особи, що вчинила злочин?
 272. Заподіяння якої шкоди при крайній необхідності визнається правомірним?
 273. Як відповідно до Кримінального кодексу України враховується перевищення меж крайньої необхідності при вирішенні питання про кримінальну відповідальність особи?
 274. Як відповідно до Кримінального кодексу України вирішується питання про кримінальну відповідальність особи, яка зазнала психічного примусу, за заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам?
 275. Як враховувати при призначенні покарання вчинення злочину особою, яка виконувала спеціальне завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації?
 276. З якого моменту відповідно до Рішення Конституційного суду України від 27 жовтня 1999 року щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканність) настає кримінальна відповідальність?
 277. Яка сукупність наведених заходів кримінально-правового впливу охоплюється поняттям «Форми реалізації кримінальної відповідальності»?
 278. Якою є кримінально-правова природа спеціальної конфіскації, передбаченої Розділом XIV Загальної частини Кримінального кодексу України?
 279. Який із наведених заходів кримінально-правового характеру застосовується тільки в межах кримінальної відповідальності особи?
 280. Що є матеріальною підставою кримінальної відповідальності?
 281. Який із названих заходів відносять до заохочувальних заходів кримінально-правового впливу?
 282. Який із наведених заходів є заходом кримінально-правового впливу, що застосовується в межах кримінальної відповідальності особи?
 283. Чим за своїм змістом є кримінально-правовий компроміс?
 284. Яким суб’єктом здійснюється звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом про кримінальну відповідальність?
 285. Які ознаки у сукупності характеризують зміст звільнення від кримінальної відповідальності щодо особи, яка вчинила злочин?
 286. Вчинення якого злочину вперше уможливлює звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям?
 287. На підставі яких джерел кримінального законодавства України особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності?
 288. Вчинення якого злочину вперше є необхідною умовою звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям відповідно до Кримінального кодексу України?
 289. Який із наведених нижче видів звільнення від кримінальної відповідальності, передбачених нормами Загальної частини Кримінального кодексу України, НЕ передбачає такої умови, як вчинення особою злочину вперше?
 290. Застосування якого з передбачених Кримінальним кодексом України видів звільнення від кримінальної відповідальності НЕ є обов’язком суду?
 291. Яку мету переслідує застосування покарання відповідно до Кримінального кодексу України?
 292. Які з названих видів покарань передбачені Кримінальним кодексом України?
 293. Яке з названих покарань відповідно до Кримінального кодексу України є додатковим?
 294. Які з названих покарань пов’язані із обмеженнями у свободі обрання місця проживання?
 295. Що з перерахованого відноситься до загальних засад призначення покарання?
 296. Яка із зазначених обставин НЕ є обставиною, що обтяжує покарання?
 297. У якому випадку суд при призначенні покарання може вийти за межі, встановлені санкцією статті (частини статті) Особливої частини Кримінального кодексу України?
 298. Яку із зазначених обставин відповідно до Кримінального кодексу України суд враховує при призначенні покарання за злочин, вчинений у співучасті?
 299. Якою є межа остаточного покарання, призначуваного за сукупністю злочинів при складанні покарань?
 300. В яких межах, згідно з роз’ясненням Пленуму Верховного Суду України щодо призначення покарання за незакінчений злочин, може призначатися менш суворе основне покарання, обране судом із числа передбачених у санкції відповідної статті (частини статті) за замах на злочин?
 301. Чим за своєю природою є примусові заходи медичного характеру?
 302. До яких із названих категорій осіб згідно з Кримінальним кодексом України можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру?
 303. Що із зазначеного є видом примусових заходів медичного характеру?
 304. Яке рішення згідно з роз’ясненням Пленуму Верховного Суду України з приводу практики застосування судами примусових заходів медичного характеру має прийняти суд при розгляді справи про злочин, вчинений у стані обмеженої осудності особою, яка потребує застосування до неї примусових заходів медичного характеру?
 305. Що із зазначеного згідно з Кримінальним кодексом України є підставою примусового лікування?
 306. У якому випадку відповідно до Кримінального кодексу України застосовується спеціальна конфіскація майна?
 307. Що із зазначеного є заходом кримінально-правового характеру, що може застосовуватися щодо юридичної особи?
 308. Що із зазначеного є заходом кримінально-правового характеру, що може застосовуватися щодо юридичної особи як додатковий захід?
 309. Які особливості передбачають Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх (1985) та Рекомендація Ради Європи з проблем суспільної реакції на злочинність серед неповнолітніх (1987)?
 310. Які існують особливості заохочувальних заходів кримінально-правового впливу щодо неповнолітніх?
 311. Які види покарань відповідно до Кримінального кодексу України НЕ застосовуються до неповнолітніх?
 312. Чи застосовується відповідно до Кримінального кодексу України щодо неповнолітніх позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю?
 313. Якому неповнолітньому згідно з Кримінальним кодексом України НЕ може бути призначене позбавлення волі?
 314. Укажіть максимальний строк позбавлення волі для неповнолітнього згідно із Кримінальним кодексом України?
 315. Якими згідно з Кримінальним кодексом України є строки погашення і зняття судимості для неповнолітніх?
 316. До яких категорій осіб згідно з Кримінальним кодексом України НЕ можуть застосовуватися ні громадські роботи, ні виправні роботи?
 317. Назвіть категорії осіб, до яких згідно з Кримінальним кодексом України НЕ застосовується довічне позбавлення волі?
 318. Чи може бути відповідно до закону переборений дипломатичний, президентський, депутатський, суддівський імунітет?
 319. Чи є відповідно до закону обмеженим час дії дипломатичного, президентського, депутатського, суддівського імунітету?
 320. За яких умов діяння, яке вчинив суб’єкт злочину, слід кваліфікувати як умисне вбивство двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України)?
 321. Який, з точки зору теоретичних правил кваліфікації злочину, варіант, зазначений нижче, є правильним, коли під час хуліганства було заподіяно смерть потерпілого з необережності?
 322. Згідно з правовою позицією Пленуму Верховного суду України, зазначеною у постанові №2 від 7 лютого 2003 року «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи», ким може бути визнаний замовник умисного вбивства (п. 11 ч. 2. ст. 115 Кримінального кодексу України), залежно від конкретних обставин справи?
 323. Яке з наведених нижче формулювань зазначене у статті 116 Кримінального кодексу України як умова визнання умисного вбивства вчиненим в стані сильного душевного хвилювання?
 324. Про яке саме умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, йдеться у диспозиції п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України?
 325. Який з зазначених елементів складу злочину є критерієм для відмежування вбивства через необережність від умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого?
 326. До якого виду тілесних ушкоджень за ступенем тяжкості Кримінальний кодекс України відносить тілесне ушкодження, яке НЕ є небезпечним для життя, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров’я або значну стійку втрату працездатності менш як на одну третину?
 327. За якої умови завдання удару, побоїв, вчинення інших насильницьких дій утворюють склад злочину, передбаченого ст. 126 Кримінального кодексу України «Побої і мордування»?
 328. У чому може проявитися об’єктивна сторона «Катування» (ст. 127 Кримінального кодексу України)?
 329. Чим характеризується суб’єктивна сторона злочину «Зараження венеричною хворобою» (ст. 133 Кримінального кодексу України)?
 330. За яких умов злочин, передбачений ст. 135 Кримінального кодексу України «Залишення в небезпеці», визнається закінченим злочином?
 331. Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 136 Кримінального кодексу України «Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані»?
 332. У чому може проявлятися об’єктивна сторона злочину «Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини» (ст. 143 Кримінального кодексу України)?
 333. Що є обов’язковою ознакою складу злочину, передбаченого ст. 146 Кримінального кодексу України у формі незаконного позбавлення волі?
 334. Що розуміється під поняттям «захоплення заручника» в контексті ст. 147 Кримінального кодексу України «Захоплення заручників»?
 335. Згідно з правовою позицією Пленуму Верховного суду України, сформульованою у його постанові №2 від 7 лютого 2003 року «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи», дії особи, яка вчинила злочин, передбачений ст. 147 Кримінального кодексу України і умисно вбила заручника, мають кваліфікуватися за ч. 2 цієї статті за ознакою спричинення тяжких наслідків і за п. 3 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Чи можна вважати цю правову позицію правильною?
 336. У чому може виражатися об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини»?
 337. Що виступає обов’язковою ознакою складу злочину «Експлуатація дітей» (ст. 150 Кримінального кодексу України)?
 338. Що є предметом злочину, передбаченого ст. 150-1 Кримінального кодексу України «Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом»?
 339. У чому полягає об’єктивна сторона злочину «Контрабанда» (ст. 201 Кримінального кодексу України)?
 340. Чи має значення для кваліфікації контрабанди (ст. 201 Кримінального кодексу України) вартість предметів, які переміщаються через державний кордон України?
 341. Контрабанду якого із зазначених предметів слід кваліфікувати за спеціальними нормами, передбаченими ст. 305 Кримінального кодексу України?
 342. Що із наведеного може бути предметом злочину «Контрабанда» відповідно до ст. 201 Кримінального кодексу України?
 343. Що із наведеного нижче переліку НЕ може вважатись незаконним переміщенням предметів поза митним контролем при вчиненні контрабанди (ст. 201 Кримінального кодексу України)?
 344. Яке діяння є кримінально караним за змістом ст. 212 Кримінального кодексу України?
 345. Хто може бути суб’єктом злочину «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)» (ст. 212 Кримінального кодексу України)?
 346. Які вчинені на території України діяння відповідно до ст. 209 Кримінального кодексу України можуть бути предикатними діяннями, що передують легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом?
 347. Особа одержала доходи злочинним шляхом, вчинивши певне предикатне діяння. Згодом ця ж особа вчиняє легалізацію (відмивання) одержаних доходів. Який варіант відповіді найбільш точно відображає особливості кримінальної відповідальності та кваліфікації дій такої особи?
 348. Які форми вчинення злочину передбачає склад злочину «Бандитизм» (ст. 257 Кримінального кодексу України)
 349. Який із наведених варіантів найбільш точно характеризує кваліфікацію дії осіб, що організували озброєну банду (ст. 257 Кримінального кодексу України), але НЕ встигли здійснити жодного із запланованих нападів?
 350. Які особливості кваліфікації нападів, вчинених озброєною бандою (ст. 257 Кримінального кодексу України), відповідно до домінуючих правозастосовчих підходів?
 351. Який варіант відповіді найбільш точно відображає особливості озброєності банди (ст. 257 Кримінального кодексу України)?
 352. Як слід кваліфікувати дії особи, яка не була членом банди (ст. 257 Кримінального кодексу України), але брала безпосередню участь у вчинюваному нею нападі?
 353. Як слід кваліфікувати дії особи, яка незаконно придбала вогнепальну зброю (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України) з метою її подальшого незаконного збуту (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України)?
 354. Як слід кваліфікувати незаконне придбання бойової гранати?
 355. Як слід кваліфікувати перетворення гладкоствольної мисливської рушниці в обріз?
 356. Як слід кваліфікувати дії особи, яка незаконно виготовила вогнепальну зброю (ч. 1 ст. 263-1 Кримінального кодексу України) з метою її подальшого незаконного збуту (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України)?
 357. Як слід кваліфікувати використання працівником підприємства закріпленого за ним транспортного засобу?
 358. Як слід кваліфікувати незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 Кримінального кодексу України), поєднане із заподіянням потерпілому умисної середньої тяжкості тілесного ушкодження?
 359. Які діяння можуть визнаватись предикатними діяннями, що передують легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до ст. 209 Кримінального кодексу України?
 360. З кого моменту шахрайство з фінансовими ресурсами без обтяжуючих обставин (ч. 1 ст. 222 Кримінального кодексу України) вважається закінченим злочином?
 361. В якому з варіантів дії особи слід кваліфікувати як шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 Кримінального кодексу України)?
 362. Як слід кваліфікувати незаконне придбання патронів до гладкоствольної мисливської зброї?
 363. Як слід кваліфікувати таємне викрадення завідомо для винного несправної вогнепальної зброї?
 364. Як слід кваліфікувати таємне викрадення несправної вогнепальної зброї, яку винний помилково вважав справною?
 365. Як слід кваліфікувати таємне викрадення комплекту складових частин, деталей та вузлів, який дозволяє виготовити придатну для використання вогнепальну зброю?
 366. Хто є суб’єктом злочину «Порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом» (ст. 286 Кримінального кодексу України)?
 367. Який варіант відповіді найбільш точно характеризує можливе ставлення винного до наслідків у вигляді шкоди життю або здоров’ю потерпілого при вчиненні злочину «Порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом» (ст. 286 Кримінального кодексу України)
 368. Який варіант відповіді найбільш точно характеризує момент, з якого незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 Кримінального кодексу України), що перебуває в нерухомому стані, вважається закінченим злочином?
 369. Хто може бути звільненим від кримінальної відповідальності за злочин «Створення злочинної організації» (ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України) за умови добровільного повідомлення про створення злочинної організації чи участь в ній та активного сприяння її розкриттю?
 370. Від кримінальної відповідальності за який із зазначених злочинів особа за жодних умов НЕ може бути звільнена на підставі спеціального положення, передбаченого Особливою частиною Кримінального кодексу України?
 371. Хто може бути звільненим від кримінальної відповідальності за злочин «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» (ст. 260 Кримінального кодексу України) за умови добровільного виходу з такого формування та повідомлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування про його існування?
 372. Якою метою згідно із ст. 258 Кримінального кодексу України НЕ може характеризуватися терористичний акт?
 373. Якою метою згідно із ст. 258 Кримінального кодексу України НЕ може характеризуватися терористичний акт?
 374. Яке із зазначених діянь закон НЕ визнає окремим злочином проти громадської безпеки?
 375. З якими наслідками закон пов’язує кримінальну, а НЕ адміністративну, відповідальність за порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України)?
 376. В якому із варіантів відповіді дії особи слід кваліфікувати як незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, що НЕ є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого (ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України)?
 377. Як слід кваліфікувати умисне вбивство особи під час незаконного заволодіння транспортним засобом?
 378. Заклики до яких дій, що загрожують громадському порядку, є кримінально караними?
 379. Які дії можуть бути проявами хуліганства без обтяжуючих та пом’якшуючих обставин?
 380. Який із названих предметів є предметом особ¬ливо злісного хуліганства?
 381. У чому може проявлятися жорстоке поводження з тваринами як злочин згідно з Кримінальним кодексом України?
 382. Які з названих предметів віднесені Кримінальним кодексом України до порнографічних?
 383. У якому випадку згідно з роз’ясненням Пленуму Верховного Суду України щодо застосування законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність така відповідальність повинна наставати?
 384. Які з названих проявів є проявами сутенерства як злочину?
 385. Які з названих дій охоплюються поняттям «незаконне придбання наркотичних засобів»?
 386. Які дії будуть утворювати збут психотропних речовин як кримінально каране діяння, відповідно до роз’яснення Пленуму Верховного Суду України у справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів?
 387. Яка особа звільняється від кримінальної відповідальності за незаконне виробництво наркотичних засобів без мети їх збуту?
 388. За якої із названих обставин незаконне введення наркотичних засобів в організм іншої особи визнається злочином?
 389. В якому із названих випадків рецепт на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин виписано із порушенням встановлених правил?
 390. Що саме із зазначеного охоплює поняття «тяжкі наслідки» як кваліфікуючу ознаку спонукання неповнолітніх до застосування допінгу?
 391. В якому із вказаних випадків заготівля радіоактивно забруднених продуктів харчування тягне кримінальну відповідальність
 392. За умови наявності яких наслідків несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку (ст. 361 Кримінального кодексу України) визнається злочином?
 393. Чим характеризується суб’єктивна сторона злочину «Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, їх розповсюдження або збут» (ст. 361-1 Кримінального кодексу України)?
 394. Злочином з яким складом є основний склад злочину «Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації» (ст. 361-2 Кримінального кодексу України)?
 395. Що із зазначеного виступає об’єктом злочину «Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації» (ст. 362 Кримінального кодексу України)?
 396. За сукупності яких ознак зловживання владою або службовим становищем, передбачене ст. 364 Кримінального кодексу України, визнається злочином?
 397. Поняття яких саме службових осіб визначене у пункті 1 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України?
 398. Чим характеризується суб’єктивна сторона злочину «Декларування недостовірної інформації» (стаття 366-1 Кримінального кодексу України)?
 399. Якими є ознаки перевищення влади або службових повноважень, як вони визначені в постанові Пленуму Верховного суду України «Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень» від 26 грудня 2003 року №15?
 400. Якій сукупності ознак має відповідати діяння, щоби бути визнаним корупційним злочином?
 401. Які особи є суб’єктом злочину «Зловживання владою або слу-жбовим становищем» (стаття 364 Кримінального кодексу України)?
 402. Який із зазначених предметів є предметом злочину, передбаченого статтею 369-2 Кримінального кодексу України «Зловживання впливом»?
 403. За яких обставин особа, яка здійснює функції представника влади чи місцевого самоврядування, відповідно до закону визнається службовою?
 404. За яких умов особі НЕ можна інкримінувати «Одержання неправомірної вигоди» (частина 1 статті 368 Кримінального кодексу України)?
 405. Яка із зазначених обставин передбачає незаконне збагачення особи, уповноваженої на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, визначене у статті 368-2 Кримінального кодексу України?
 406. Чи можливе звільнення від кримінальної відповідальності за надання неправомірної вигоди за статтею 369 Кримінального кодексу України?
 407. Укажіть, які злочини вважаються корупційними злочинами відповідно до Кримінального кодексу України?
 408. Що із зазначеного є предметом злочину, передбаченого статтею 368-4 Кримінального кодексу України «Підкуп особи, яка надає публічні послуги»?
 409. Що із названого НЕ є обов’язковою ознакою злочину «Зло-вживання владою або службовим становищем» (стаття 364 Кримінального кодексу України)?
 410. Висловлення наміру про що саме слід розуміти у статті 368-3 і статті 368-4 Кримінального кодексу України під обіцянкою неправомірної вигоди?
 411. Хто може бути потерпілим у злочині «Завідомо незаконні затримання, привід, арешт або тримання під вартою» (ст. 371 Кримінального кодексу України)?
 412. Хто може бути суб’єктом злочину «притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності» (ст. 372 Кримінального кодексу України)?
 413. Що є моментом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, в контексті злочину, передбаченого ст. 372 Кримінального кодексу України, згідно з Рішенням Конституційного суду України №9-рп/99 від 27.10.1999 року (справа про депутатську недоторканість…)?
 414. Чим характеризується суб’єктивна сторона злочину «Примушування давати показання» (ст. 373 Кримінального кодексу України)?
 415. У чому може виражатись об’єктивна сторона «порушення права на захист» відповідно до змісту ст. 374 Кримінального кодексу України?
 416. Коли є закінченим злочином постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови (ст. 375 Кримінального кодексу України)?
 417. За якої із вказаних умов діяння особи може бути кваліфіковане як посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя (ст. 379 Кримінального кодексу України)?
 418. Яка з наведених нижче ознак є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони введення суду в оману, поєднаного зі штучним створенням доказів обвинувачення (ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу України)?
 419. Яким злочином є за своїм складом «Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації» (ст. 388 Кримінального кодексу України)?
 420. Що із зазначеного виступає основним безпосереднім об’єктом злочину «Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи» (ст. 399 Кримінального кодексу України)?
 421. Який із названих злочинів НЕ належить до злочинів проти основ національної безпеки України?
 422. Що із названого є об’єктом злочину, передбаченого ст. 109 Кримінального кодексу України («Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади»)?
 423. Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 109 Кримінального кодексу України («Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади»)?
 424. Що із названого є обов’язковим додатковим об’єктом злочину, передбаченого ст. 112 Кримінального кодексу України?
 425. Що із названого є обов’язковим основним об’єктом злочину, передбаченого ст. 113 («Диверсія»)?
 426. У чому із зазначеного може виявлятися об’єктивна сторона диверсії?
 427. В якій із відповідей правильно названо злочин, що відноситься до злочинів проти основ національної безпеки України?
 428. Суб’єктом основних складів яких злочинів проти основ національної безпеки України є службова особа (крім представника влади)?
 429. Які із зазначених осіб можуть бути визнані потерпілими від злочину «Посягання на життя державного чи громадського діяча»?
 430. В яких із вказаних статей про злочини проти основ національної безпеки України передбачена відповідальність за спричинення шкоди конкретному виду потерпілих?
 431. Які із названих осіб підпадають під ознаки суб’єкта злочину «Шпигунство»?
 432. Які із названих діянь охоплюються поняттям «Посягання на життя» згідно із ст. 348 Кримінального кодексу України?
 433. Яка із названих осіб підпадає під ознаки суб’єкта злочину «Державна зрада»?
 434. Які дії є ознакою злочину «Державна зрада»?
 435. Яким ознакам повинні відповідати певні відомості для того, щоб бути визнаними державною таємницею, розголошення якої визнається злочином?
 436. В яких діях полягає шпигунство з об’єктивної сторони?
 437. Які з названих ознак є кваліфікуючими ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України («Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»)?
 438. За наругу над якими символами передбачена відповідальність у ст. 338 Кримінального кодексу України?
 439. За наругу над якими державними символами іноземної держави встановлена відповідальність у ст. 338 Кримінального кодексу України?
 440. За вчинення опору яким потерпілим передбачена відповідальність у ст. 342 Кримінального кодексу України?
 441. Які із названих ознак є ознаками об’єктивної сторони опору представникові влади згідно із ст. 342 Кримінального кодексу України?
 442. За яких із зазначених обставин настає кримінальна відповідальність за опір працівникові правоохоронного органу?
 443. За яку погрозу щодо працівника правоохоронного органу встановлена відповідальність згідно із ст. 342 Кримінального кодексу України?
 444. Чим характеризується суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 344 Кримінального кодексу України («Втручання в діяльність державного діяча»)?
 445. У чому полягає перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради згідно зі ст. 351 Кримінального кодексу України?
 446. Якою є мета погрози або насильства щодо службової особи, за наявності якої настає кримінальна відповідальність згідно зі ст. 350 Кримінального кодексу України?
 447. За які дії, що вчиняються щодо майна, належного працівникові правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, передбачена відповідальність згідно зі ст. 345 Кримінального кодексу України?
 448. Який час вчинення опору члену громадського формування з охорони громадського порядку є обов’язковою ознакою злочину, передбаченого ст. 342 Кримінального кодексу України?
 449. Заподіяння яких наслідків є умовою застосування ст. 356 Кримінального кодексу України «Самоправство»?
 450. Коли вважається закінченим злочин «Захоплення державних або громадських будівель і споруд»?
 451. Відсутність ознак якого злочину є умовою застосування статті 355 Кримінального кодексу України «Примушування до виконання або невиконання цивільно-правових зобов’язань»?
 452. За умови вчинення яких дій «Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій» є злочином?
 453. У чому полягає перешкоджання діяльності депутата місцевої ради згідно із ст. 351 Кримінального кодексу України?
 454. За які дії щодо заручника – представника влади або працівника правоохоронного органу – передбачена відповідальність у ст. 349 Кримінального кодексу України?
 455. З якою формою вини може бути вчинено замах на умисне вбивство осіб, зазначених у диспозиції ст. 348 Кримінального кодексу України згідно з Постановою Пленуму Верховного суду України від 26.06.1992 року «Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів»?
 456. У чому відповідно до ст. 38 Кримінального кодексу України полягає безпосередня мета заходів, необхідних для затримання особи, що вчинила злочин?
 457. У чому може проявитися об’єктивна сторона «Катування» (ст. 127 Кримінального кодексу України)?
 458. Всупереч чиїм інтересам має бути використано службовою особою владу чи службове становища, відповідно до ст. 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем»?
5/5 - (5 votes)