Перелік тестових питань із законодавства до кваліфікаційного іспиту при проведенні конкурсу на зайняття посад в ДБР (Державному бюро розслідувань) – актуальний в 2020 році

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного бюро розслідувань
«02» травня 2018 року № 55  (зі змінами 2020 року)

I. Конституція України

II. Закон України «Про державну службу»

III. Антикорупційне законодавство

IV. Закон України «Про Державне бюро розслідувань»

V. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні

VI. Міжнародні конвенції

VII. Кодекс України про адміністративні правопорушення

VIII. Кримінальний процесуальний кодекс України

IX. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

X. Кримінальний кодекс України

XI. Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»

XII. Закон України «Про оперативну-розшукову діяльність»

XIII. Загальна теорія права та держави

Пробний онлайн тест з базового рівня
Пробний онлайн тест з профільного рівня