Розділ XII. ЗУ «Про оперативну-розшукову діяльність» з переліку тестових питань для проведення іспиту в ДБР

Перелік тестових питань із законодавства в ДБР (Державне бюро розслідувань)

 1. Що із зазначеного належить до завдань оперативно-розшукової діяльності?
 2. Як визначається оперативно-розшукова діяльність відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 3. Який із зазначених принципів є принципом оперативно-розшукової діяльності відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 4. Які із зазначених підрозділів НЕ належать до підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність?
 5. Чи дозволяється проведення оперативно-розшукової діяльності підрозділами інших міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, окрім тих, що визначені у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 6. Що із зазначеного НЕ є підставою для проведення оперативно-розшукової діяльності відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 7. Що із зазначеного НЕ є підставою для оперативно-розшукової діяльності?
 8. Де можуть міститися підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 9. Чи дозволяється приймати рішення про проведення оперативно-розшукових заходів за відсутності підстав, визначених у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 10. Чи відноситься до обов’язків підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, виконання письмових доручень слідчого та вказівок прокурора?
 11. Як зобов’язаний діяти оперативний підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, у разі виявлення ознак злочину, відповідно до вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 12. Як зобов’язаний діяти підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», у разі виявлення ознак злочину під час оперативно-розшукових заходів, що тривають, і припинення яких може негативно вплинути на результати кримінального провадження?
 13. Як реалізуються права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 14. Як регулюються питання щодо проведення оперативно-розшукових заходів відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 15. В якому порядку здійснюється прийняття рішень про проведення оперативно-розшукових заходів, які НЕ потребують дозволу слідчого судді або рішення прокурора, згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 16. На якій підставі проводяться аудіо-, відеоконтроль особи та спостереження за особою?
 17. В якому випадку заводиться оперативно-розшукова справа відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 18. Який документ складається про заведення оперативно-розшукової справи згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 19. Чи дозволяється проведення оперативно-розшукових заходів без заведення оперативно-розшукової справи відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 20. Який порядок ведення оперативно-розшукової справи на особу, яка переховується від органів досудового розслідування, суду або ухиляється від відбування кримінального покарання, згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 21. Протягом якого часу прокурор письмово повідомляється про заведення оперативно-розшукової справи згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 22. Чи можуть застосовуватися обмеження прав і свобод людини та юридичних осіб під час здійснення оперативно-розшукової діяльності відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 23. З якою із зазначених цілей НЕ можуть проводитися оперативно-розшукові заходи, пов’язані з тимчасовим обмеженням прав людини, згідно з вимогами Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 24. Що зобов’язані зробити відповідні органи у разі, якщо причетність особи, щодо якої здійснювались оперативно-розшукові заходи, НЕ підтвердилась, згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 25. Що мають право одержати від органів, на які покладено здійснення оперативно-розшукової діяльності, громадяни України та інші особи відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 26. Чи дозволяється оприлюднювати або надавати інформацію щодо проведення або непроведення стосовно певної особи оперативно-розшукової діяльності відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 27. Протягом якого строку здійснюється ведення оперативно-розшукових справ щодо невстановлених осіб, які готують вчинення злочину, відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 28. Протягом якого строку здійснюється ведення оперативно-розшукової справи щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці до вчинення злочину, згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 29. На який строк може бути продовжене ведення оперативно-розшукової справи Директором Державного бюро розслідувань за наявності підстав, визначених у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 30. З ким погоджується продовження строків ведення оперативно-розшукової справи до 12 місяців (крім оперативно-розшукової справи, в рамках якої проводяться заходи, що не потребують дозволу слідчого судді), відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 31. Коли починається обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 32. Коли закінчується обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 33. Що із зазначеного НЕ є підставою для закриття оперативно-розшукової справи відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 34. Який документ складається про закриття оперативно-розшукової справи відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 35. Який наслідок розшуку особи, яка переховувалася від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, передбачено Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» в частині оперативно-розшукової справи щодо розшуку цих осіб?
 36. Який наслідок виявлення прокурором незаконно заведеної оперативно-розшукової справи передбачено Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 37. Протягом якого строку письмово повідомляється відповідний прокурор про закриття оперативно-розшукової справи згадно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 38. Протягом якого строку з моменту одержання повідомлення про закриття оперативно-розшукової справи прокурор перевіряє додержання законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності у цій справі?
 39. Протягом якого строку проводиться знищення оперативно-розшукової справи після її закриття відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 40. Як використовуються матеріали оперативно-розшукової діяльності відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 41. Для забезпечення безпеки яких із зазначених суб’єктів НЕ використовуються матеріали оперативно-розшукової діяльності відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 42. Чи тягне за собою відповідальність розголошення особами, які залучаються до співробітництва з оперативними підрозділами, таємниці, що стала їм відома, згдно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 43. Кого із зазначених осіб забороняється залучати до виконання оперативно-розшукових завдань згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 44. В якому із зазначених випадків, відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», працівник оперативного підрозділу, який під час здійснення оперативно-розшукової діяльності заподіяв шкоду правам, свободам людини, інтересам держави, НЕ несе відповідальність?
 45. Які із зазначених суб’єктів НЕ можуть здійснювати нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 46. Чи наділені, відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», прокурори відповідних місцевих прокуратур повноваженнями здійснювати нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності?
 47. Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності в яких саме оперативно-розшукових справах здійснюють прокурори відповідної місцевої прокуратури, згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 48. Що із зазначеного НЕ належить до предмета прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 49. Що НЕ може вимагати прокурор при здійсненні перевірки додержання вимог законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 50. Чи має право прокурор у межах своєї компетенції входити в приміщення органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність, відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 51. Чи має право прокурор у межах своєї компетенції доручати керівникам відповідних органів проведення у підвідомчих їм підрозділах перевірок, відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 52. Чи має право прокурор у межах своєї компетенції отримувати пояснення чи показання щодо порушень вимог закону згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
 53. З якою метою прокурор дає письмові вказівки про проведення оперативно-розшукових заходів згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»?