Розділ VII. “Кодекс України про адміністративні правопорушення” з переліку тестових питань для проведення іспиту в ДБР

Перелік тестових питань із законодавства в ДБР (Державне бюро розслідувань)

 1. Який вид юридичної відповідальності НЕ настає у разі вчинення особою правопорушення, пов’язаного з корупцією?
 2. Якого віку має досягти особа на момент вчинення адміністративного правопорушення, щоб підлягати адміністративній відповідальності?
 3. Що із зазначеного відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення не є видом адміністративного стягнення?
 4. Яким чином може застосовуватися конфіскація відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення?
 5. Кому передається у власність конфіскований предмет, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення?
 6. На якій підставі передається у власність конфіскований предмет, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення?
 7. На який строк призначається стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, коли його спеціально передбачено в санкції статті Особливої частини Кодексу України про адміністративні правопорушення?
 8. Протягом якого строку за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, може бути накладено адміністративне стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення?
 9. Протягом якого строку може бути накладено адміністративне стягнення у разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення?
 10. У якому із зазначених випадків особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення?
 11. За які види іншої оплачуваної діяльності спеціальних суб’єктів не встановлюється адміністративна відповідальність за ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення?
 12. Яка умова порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації передбачена частиною 2 статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення?
 13. Який із наведених переліків суб’єктів порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення) є правильним?
 14. Які види санкцій передбачені за порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення)?
 15. Які види санкцій передбачені за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків згідно із статтею 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення?
 16. За яке із зазначених порушень вимог фінансового контролю НЕ встановлена відповідальність згідно зі статтею 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення?
 17. Що означає реальний конфлікт інтересів, відповідальність за який передбачена згідно зі статтею 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення?
 18. Які види санкцій передбачені за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів згідно зі статтею 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення?
 19. Щодо яких осіб стаття 172-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлює відповідальність за невжиття заходів щодо протидії корупції?
 20. Які органи (посадові особи) відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією?
 21. Для кого із зазначених суб’єктів є обов’язковою участь у розгляді справи судом при провадженні у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією?
 22. У скількох екземплярах складається протокол про адміністративне правопорушення?
 23. У який строк з моменту складення протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, разом з іншими матеріалами надсилається до місцевого загального суду відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення?
 24. До якого місцевого суду, за загальним правилом, встановленим Кодексом України про адміністративні правопорушення, надсилається протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією?
 25. До якого органу, згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення, надсилається протокол про вчинення адміністративного правопорушення у разі вчинення адміністративного корупційного правопорушення службовою особою, яка працює в апараті суду?
 26. Упродовж якого часу має бути проведено доставлення порушника згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення?
 27. Яким документом оформляється адміністративне затримання особи?
 28. Хто із зазначених органів або посадових осіб НЕ має права проводити адміністративне затримання?
 29. Визначте максимальний термін, протягом якого, за загальним правилом, може тривати адміністративне затримання особи згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення?
 30. Яким із зазначених документів НЕ підтверджуються повноваження адвоката на участь у розгляді справи, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення?
 31. Який документ обов’язково додається до ордера адвоката для участі у розгляді справи про адміністративне правопорушення?
 32. Яким документом, наданим Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, підтверджуються повноваження адвоката, який здійснює безоплатну правову допомогу?
 33. Яким органом (посадовою особою) призначається експерт відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення?
 34. Протягом якого строку, за загальним правилом, розглядається справа про адміністративне правопорушення?
 35. Не пізніше якого часу до дня розгляду справи в суді вручається повістка особі, яка притягується до адміністративної відповідальності?
 36. Як співвідносяться строки адміністративного арешту та адміністративного затримання, якщо його було застосовано до особи?
 37. Який із зазначених документів не є одним із видів постанов у справі про адміністративне правопорушення?
 38. З якого моменту, за загальним правилом, встановленим Кодексом України про адміністративні правопорушення, підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення?
 39. У який строк з дня набрання законної сили постанова суду про накладення адміністративного стягнення за адміністративне корупційне правопорушення направляється відповідному органу чи особі для вирішення питання про притягнення особи до дисциплінарної
 40. відповідальності, усунення її згідно із законодавством від
 41. виконання функцій держави, якщо інше не передбачено законом, а
 42. також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього
 43. правопорушення, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення?
 44. Яким органом (посадовою особою) постанова про накладення адміністративного стягнення звертається до виконання?
 45. Яким органом (посадовою особою) виконується постанова про адміністративний арешт?
 46. На який термін може відстрочити виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту орган (посадова особа) за наявності обставин, що ускладнюють виконання або роблять її виконання неможливим?
 47. В якому випадку, за загальним правилом, встановленим Кодексом України про адміністративні правопорушення, не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення?
 48. Яким органом (посадовою) особою вирішуються питання, пов’язані з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення?
 49. Не більше скількох годин на день повнолітні особи можуть залучатися до виконання громадських робіт?
4.7/5 - (4 votes)