Розділ II ЗУ “Про державну службу” переліку тестових питань для проведення іспиту в ДБР

Перелік тестових питань із законодавства в ДБР (Державне бюро розслідувань)

 1. На яких із зазначених осіб поширюється дія Закону України «Про державну службу»?
 2. Яким законом регулюється правовий статус державних службовців, що працюють в органах Державного бюро розслідувань?
 3. Яка особа із вказаних у переліку НЕ може вступити на державну службу в Україні відповідно до Закону України «Про державну службу»?
 4. Що із наведеного належить до основних обов’язків державних службовців, які визначені в Законі України «Про державну службу»?
 5. Як зобов’язаний діяти державний службовець у разі виникнення у нього сумніву щодо законності виданого керівником наказу (розпорядження), доручення, відповідно до Закону України «Про державну службу»?
 6. Що з наведеного нижче НЕ належить до основних прав державних службовців, які визначені у Законі України «Про державну службу»?
 7. Які особи із наведених у переліку НЕ можуть вступити на державну службу відповідно до Закону України «Про державну службу»?
 8. Який із зазначених документів НЕ повинна подавати до конкурсної комісії особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби, відповідно до Закону України «Про державну службу»?
 9. Ким приймається рішення про призначення особи на посаду державної служби категорії «А» відповідно до Закону України «Про державну службу»?
 10. Протягом якого строку з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу можуть бути подані документи для участі в конкурсі на посади державної служби?
 11. Що НЕ належить до обмежень щодо призначення на посаду державної служби, відповідно до Закону України «Про державну службу»?
 12. Протягом якого строку може тривати випробування при прийнятті на посаду державної служби відповідно до Закону України «Про державну службу»?
 13. Протягом якого строку може тривати стажування особи, яка претендує на посаду державної служби, в іншому державному органі або за кордоном, відповідно до Закону України «Про державну службу»?
 14. Яке невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків є підставою для відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків відповідно до Закону України «Про державну службу»?
 15. Чи припиняється державна служба після досягнення державним службовцем 65-річного віку?
 16. Що із зазначеного НЕ належить до підстав припинення державної служби?
 17. Які наслідки настають у разі відмови особи від складення Присяги державного службовця?
 18. Кому відповідно до Закону України «Про державну службу» може бути оскаржено державним службовцем категорій “Б” і “В” рішення про накладення дисциплінарного стягнення?
 19. Які з названих принципів НЕ є принципами державної служби?