Розділ IX. “Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод” з переліку тестових питань для проведення іспиту в ДБР

Перелік тестових питань із законодавства в ДБР (Державне бюро розслідувань)

 1. Чи є Україна стороною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 2. Яке місце Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у системі українського законодавства?
 3. Які суди в Україні при розгляді справ повинні застосовувати Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. та практику Європейського суду з прав людини як джерело права?
 4. Як відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод оцінюється затримання особи за відсутності підстав чи обставин, що прямо визначені в Конвенції?
 5. Кому належить право на життя відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 6. Чи передбачає ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод обмеження цього права?
 7. Які з перелічених гарантій, що захищаються Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, НЕ підлягають жодним обмеженням і НЕ допускають жодних винятків?
 8. Яке з перелічених прав НЕ гарантовано Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод?
 9. Яке з перелічених прав гарантовано Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод?
 10. Хто з перелічених суб’єктів НЕ наділений правом подавати до Європейського суду з прав людини скарги на порушення Україною прав людини і основоположних свобод?
 11. Яким з перелічених осіб заборонене листування з Європейським судом з прав людини?
 12. Яким з перелічених осіб може бути тимчасово обмежено право на листування з Європейським судом з прав людини?
 13. Чи може бути піддано цензурі листування з Європейським судом з прав людини осіб, засуджених до позбавлення волі?
 14. Скарга якого з наведених суб’єктів проти України є неприйнятною у Європейському Суді з прав людини?
 15. Стосовно яких категорій осіб згідно зі ст. 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава може запроваджувати законні обмеження реалізації передбаченого в ній права на свободу мирних зібрань та свободу об’єднань з іншими особами?
 16. Яку умову Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод визначає як обставину, за якої особа має право на шлюб?
 17. на підставі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, може підлягати законним обмеженням з метою підтримання авторитету та безсторонності суду?
 18. У яких випадках застосування смертної кари НЕ є порушенням ст. 2 «Право на життя» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів 6 і 13 до неї?
 19. Що з наведеного НЕ відноситься до випадків виключно необхідного застосування сили, яке передбачене у ст. 2 «Право на життя» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод як виняток із загального правила заборони позбавлення життя?
 20. А) Захист будь-якої особи від незаконного насильства;
 21. Кому гарантується захист права на життя відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 22. Яким є право на свободу та недоторканність згідно зі ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основних свобод?
 23. До якого виду роботи (видів діяльності) може бути віднесена «робота чи служба, що є частиною звичайних громадських обов’язків» відповідно до змісту ст. 4 «Заборона рабства та примусової праці» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 24. До якого виду роботи (видів діяльності) може бути віднесена «служба, що вимагається замість обов’язкової військової служби» відповідно до змісту ст. 4 «Заборона рабства та примусової праці» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 25. Яке з перелічених прав НЕ захищається Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод?
 26. Яке з перелічених прав захищається Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод?
 27. Яке з перелічених прав захищається Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод?
 28. Який орган Ради Європи уповноважений розглядати скарги фізичних осіб на порушення державами їх зобов’язань за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод?
 29. До якого моменту вважається невинуватою особа, яку звинувачено у скоєнні кримінального правопорушення, відповідно до змісту ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 30. Чи передбачає ст. 8 «Право на повагу до особистого чи сімейного життя» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод обмеження закріплених в ній прав?
 31. Що з наведеного належить до процесуальних прав, які має кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення?
 32. Чи вправі держава на підставі ст. 9 «Свобода думки, совісті і релігії» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод нав’язувати населенню певну релігію або переконання?
 33. Чи може держава, згідно зі ст. 9 «Свобода думки, совісті і релігії» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, обмежувати свободу сповідувати релігію або переконання з метою захисту авторитету та безсторонності суду?
 34. Як Європейський Суд з прав людини тлумачить термін «закон» у виразі «обмеження встановлені законом», що використовується у тексті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод»?
 35. В який спосіб може бути реалізоване право людини на сповідування релігії чи переконань?
 36. Що з наведеного є складовою права на повагу до приватного і сімейного життя (ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
 37. Яке з перелічених прав захищається Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод?
 38. Що з наведеного є складовими права на свободу пересування?
 39. Хто наділений правом на свободу пересування відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 40. Яка мета обмеження права на свободу пересування НЕ може бути підставою для визнання такого обмеження правомірним відповідно до ст. 2 Протоколу 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 41. Яка мета обмеження права на свободу пересування може бути підставою для визнання такого обмеження правомірним відповідно до ст. 2 Протоколу 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 42. В якому з варіантів правильно сформульовано випадок правомірного позбавлення свободи відповідно до ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 43. Який з наведених випадків є прикладом правомірного обмеження права на свободу та особисту недоторканість в сенсі ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод»?
 44. Яка з наведених обставин затримання неповнолітніх закріплена у ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 45. Яка з зазначених обставин є законною підставою для арешту чи затримання особи, що «здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу» (відповідно до ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
 46. Що з наведеного є складовими права на повагу до приватного і сімейного життя (ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
 47. Яке з названих прав забезпечує затриманій особі стаття 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 48. Що означає принцип презумпції невинуватості, передбачений § 2 статті 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 49. Яке з перелічених нижче прав обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення НЕ передбачене статтею 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 50. Що є складовою права на свободу вираження поглядів?
 51. Чи є збирання доказів судом за власною ініціативою порушенням права на справедливий судовий розгляд (згідно зі ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
 52. Який із перерахованих нижче критеріїв є одним з тих, якими Європейський суд з прав людини керується при визначенні рівня незалежності судового органу відповідно до статті 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 53. Як визначає Європейський суд з прав людини строк, протягом якого повинна бути звільнена з-під варти особа, виправдана у скоєнні злочину?
 54. Чи існує у держави обов’язок, згідно з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, повідомляти про місцезнаходження особи, яку було затримано правоохоронними органами?
 55. Чи визнає Європейський суд з прав людини допустимим тримання особи під вартою в якості запобіжного заходу на підставі обґрунтованої підозри, що вона буде переховуватись від органів досудового слідства або суду?
 56. Чи визнає Конвенція про захист прав людини обов’язковим тримання особи під вартою в якості запобіжного заходу на підставі підозри у скоєнні тяжкого злочину?
 57. В якому разі прослуховування телефонних переговорів особи органами держави буде вважатися втручанням в право на повагу до приватного життя (ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
 58. Яка з наведених ситуацій позбавлення свободи, передбачена у ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, належить до випадків правомірного позбавлення свободи?
 59. Чи мають право державні органи, відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, втручатися в процес прозелітизму, тобто у відносини у зв’язку з наверненням осіб до певної релігії?
 60. Чи може держава визначати легітимний спосіб сповідування релігії: одноособово чи спільно з іншими?
 61. Чи має право держава відступати від своїх зобов’язань за ст. 1 Протоколу 1 «Захист права власності» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод під час війни або іншої суспільної небезпеки?
 62. Чи має право держава відступати від своїх зобов’язань за ст. 9 «Свобода думки, совісті і релігії» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод під час війни або іншої суспільної небезпеки?
 63. В яких випадках держава може застосовувати обмеження ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод для інших цілей ніж ті, для яких вони встановлені?
 64. В яких випадках держава може застосовувати обмеження ст. 10 «Свобода вираження поглядів» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод для інших цілей ніж ті, для яких вони встановлені?
 65. В яких випадках держава може застосовувати обмеження до ст. 9 «Свобода думки, совісті і релігії» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод для інших цілей ніж ті, для яких вони встановлені?
 66. Який спеціальний Закон України регулює відносини, що виникають у зв’язку з обов’язком держави виконати рішення Європейського Суду з прав людини у справах проти України?
 67. Чи вважається дискримінацією обмеження державою політичної діяльності іноземців, відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 68. Чи може держава втручатися у рішення особи про зміну своєї релігії, згідно з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод?
 69. Чи мають релігійні організації (зокрема, церкви) право на звернення до Європейського суду з прав людини про порушення щодо них прав за ст. 9 «Свобода думки, совісті і релігії» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 70. Яка мета обмеження права на свободу вираження поглядів НЕ може бути підставою для визнання такого обмеження правомірним відповідно до ст. 10 «Право на свободу вираження поглядів» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 71. Яка мета обмеження права на свободу вираження поглядів є підставою для визнання такого обмеження правомірним відповідно до ст. 10 «Право на свободу вираження поглядів» Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод?
 72. Яка мета виключно необхідного застосування сили є підставою НЕ розглядати позбавлення життя як порушення права на життя відповідно до ст. 2 «Право на життя» Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод?
 73. Яка мета виключно необхідного застосування сили є підставою НЕ розглядати позбавлення життя як порушення права на життя відповідно до ст. 2 «Право на життя» Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод?
 74. Яка мета виключно необхідного застосування сили є підставою НЕ розглядати позбавлення життя як порушення права на життя відповідно до ст. 2 «Право на життя» Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод?
 75. Що з наведеного належить до складової права на свободу вираження поглядів (ст. 10 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод)?
 76. На яких умовах може бути обмежено право НЕ бути підданому катуванню або нелюдському поводженню (ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
 77. Яка з наведених цілей НЕ може бути легітимною метою обмеження права на свободу думки, совісті та релігії згідно зі статтею 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 78. На кого з перелічених осіб НЕ поширюються загальні гарантії захисту свободи вираження поглядів, що передбачені ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 79. В яких випадках Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод допускає обмеження права НЕ бути підданому катуванню?
 80. В яких випадках Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод допускає обмеження права НЕ бути підданому принижуючому гідність поводженню?
 81. В яких випадках Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод допускає обмеження права НЕ бути підданому нелюдському поводженню?
 82. Який орган Ради Європи здійснює нагляд за виконанням державами рішень Європейського суду з прав людини, в яких встановлено порушення зобов’язань держав за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод?
 83. На які види робіт чи занять НЕ поширюється поняття «примусова чи обов’язкова праця»?
 84. У яких випадках застосування смертної кари НЕ є порушенням ст. 2 «Право на життя» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів 6 і 13 до неї?
 85. Що з переліченого НЕ належить до заходів, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини мають застосовуватись до початку будь-якого позбавлення волі і незалежно від правового режиму такого позбавлення волі?
 86. За яких умов тримання особи під вартою на досудовій стадії протягом 5 років та 8 місяців може бути визнане як таке, що НЕ становить порушення ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканість» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 87. Хто з перелічених суб’єктів НЕ наділений правом подавати до Європейського суду з прав людини скарги на порушення Україною прав людини і основоположних свобод?
 88. Яка з наведених цілей НЕ може бути легітимною метою обмеження права на свободу мирних зібрань згідно зі статтею 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 89. Що з наведеного, згідно з українським законодавством, є способом відновлення попереднього юридичного стану особи, щодо якої Європейським судом з прав людини встановлено порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 90. Що з наведеного, згідно з українським законодавством, є способом відновлення попереднього юридичного стану особи, щодо якої Європейським судом з прав людини встановлено порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 91. Чи дозволяє Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод застосування до особи тримання під вартою як запобіжний захід на підставі припущення органів слідства, що ця особа буде переховуватись від органів досудового слідства або суду?
 92. Яка з наведених обставин НЕ може бути підставою для обмеження публічності судового розгляду (обмеження доступу преси та публіки) відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 93. Як слід визначати (кваліфікувати) примусове перебування психічнохворої особи у лікарні закритого типу на підставі судового рішення відповідно до ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини?
 94. Яка з названих категорій осіб має найнижчий рівень захисту від критики чи висловлювання оцінок та суджень про неї, які вона вважає критичними відповідно до тлумачень ст. 10 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод Європейським судом з прав людини,?
 95. Якою є юридична сила протоколів до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 96. З якого моменту набрала чинності для України Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (визначте загальний принцип)?
 97. З яких джерел фінансується виконання рішення Європейського Суду з прав людини, яким визнано порушення Україною прав людини?
 98. На що поширюється право на вільні вибори, закріплене у ст. 3 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 99. Що з наведеного є ознакою «вільних виборів» відповідно до ст. 3 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 100. Які з названих процесуальних гарантій має кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до змісту ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 101. Що з наведеного є ознакою «вільних виборів» відповідно до ст. 3 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 102. Що з наведеного може бути підставою надання безоплатної правової допомоги особі, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, виходячи зі змісту ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 103. Яка з наведених обставин може бути підставою надання безоплатної правової допомоги особі, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, виходячи зі змісту ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 104. Яка з наведених обставин, виходячи зі змісту ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, може бути підставою надання безоплатної допомоги перекладача особі, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення?
 105. Виходячи зі змісту процесуальних гарантій ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, які види безоплатної допомоги можуть надаватись особі, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення?
 106. Виходячи зі змісту процесуальних гарантій ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканість» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, перед ким має негайно постати кожен, кого заарештовано або затримано?
 107. Як слід розуміти термін «інформація» у тексті ст. 10 «Свобода вираження поглядів» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: «Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів»?
 108. Що з наведеного є інформацією в розумінні ст. 10 «Свобода вираження поглядів» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 109. Що з наведеного є інформацією в розумінні ст. 10 «Свобода вираження поглядів» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 110. Що з наведеного належить до обставин, що допускають можливість застосування катувань до затриманого чи заарештованого?
 111. Що з наведеного належить до обставин, що допускають можливість застосування нелюдського поводження до особи, що відбуває покарання у вигляді довічного позбавлення волі?
 112. Чи має значення факт державної реєстрації установчих документів релігійної організації для того, щоб вона користувалася правами ст. 9 «Свобода думки, совісті і релігії» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 113. Чи вправі держава, згідно з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, заборонити носити релігійне вбрання вчителям державних загальноосвітніх навчальних закладів?
 114. Яка з названих цілей НЕ може бути підставою обмеження права сповідання релігії або переконання?
 115. На кому лежить обов’язок знати місце знаходження особи, яку було затримано правоохоронними органами, згідно зі ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканість» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 116. Які рішення Європейського Суду з прав людини є обов’язковими для виконання Україною?
 117. Які зобов’язання виникають у держави відповідно до ст. 2 «Право на освіту» Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 118. Які з наведених прав та свобод людини, що захищені Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, підлягають легітимним обмеженням з метою захисту прав інших людей?
 119. Які з наведених прав та свобод людини, що захищені Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, підлягають легітимним обмеженням з метою захисту прав інших людей?
 120. За яких умов при розгляді справи Європейський суд з прав людини може змінювати свої попередні правові позиції (тлумачення)?
 121. Як працює Європейський Суд з прав людини (тобто якою є організаційна модель його роботи)?
 122. Яка з зазначених умов має існувати для забезпечення правомірності затримання бродяги відповідно до ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 123. Яке з наведених положень НЕ належить до об’єктивних факторів, що вказують на позбавлення волі, за змістом ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 124. Що є підставою вважати законним обмеження свободи особи для запобігання поширенню інфекційних захворювань відповідно до статті 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 125. Яка з категорій осіб вважається «алкоголіками» для цілей законного затримання відповідно до ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 126. Як Європейський суд з прав людини тлумачить термін «негайно» в контексті поінформованості особи про підстави її арешту і про будь-яке обвинувачення, висунуте проти неї, що передбачено статтею 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 127. Коли починається період, який слід брати до уваги при визначенні строку тримання під вартою в очікуванні суду відповідно до статті 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 128. Що з наведеного НЕ може бути підставою для відмови у заміні тримання під вартою (як запобіжного заходу) на заставу, виходячи з практики Європейського Суду з прав людини?
 129. Якою із наведених гарантій, відповідно до ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод може бути обумовлене звільнення особи з-під варти під час кримінального провадження?
 130. Яка з перерахованих нижче обставин може бути підставою для відмови у звільненні затриманої особи під заставу (згідно зі змістом ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
 131. Яка з наведених обставин є правомірним обмеженням права на доступ до суду (§ 1 ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
 132. Якою має бути юридична оцінка втручання в право на приватне життя (ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) в разі зберігання державою персональних даних осіб, які були присутні під час затримання підозрюваного у скоєнні злочинів, пов’язаних з тероризмом?
 133. Чи несе за загальним правилом держава відповідальність за дії офіційно призначеного представника (адвоката) особи, що обвинувачується у вчиненні злочину, відповідно до статті 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 134. Чи суперечить принципу «заснованності на законних підставах» автоматичне продовження терміну повноважень суддів на невизначений термін після закінчення встановленого терміну та відкладення їх повторного призначення, відповідно до статті 6 § 1 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 135. Що з наведеного є порушенням права на справедливий суд (ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
 136. Яка з наведених умов може бути підставою для вступу прокурора у цивільний процес на стороні одного із учасників (фізичної особи) виходячи зі ст.6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав і основоположних свобод?
 137. Чи визнає Європейський суд з прав людини допустимим тримання особи під вартою в якості запобіжного заходу на підставі підозри органів слідства, що вона буде переховуватись від органів досудового слідства або суду?
 138. Як Європейський суд з прав людини оцінює випадки застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на невизначений період?
 139. Що з наведеного може бути свідченням того, що особа «позбавлена волі» (в розумінні ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
 140. Яка з наведених обставин НЕ може визнаватись належною для обґрунтування застосування тримання під вартою як запобіжного заходу до обвинуваченого у вчиненні злочину?
 141. Чи передбачає право на справедливий суд (ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) гарантії надання учасникам будь-якого судового розгляду безоплатної правової допомоги?
 142. Що з наведеного може визнаватися належною підставою для судового рішення про заміну особистого зобов’язання на тримання під вартою (виходячи зі стандартів ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканість» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
 143. Чи може особа претендувати на статус жертви порушення її права на справедливий суд (ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод) яке, на її думку, мало місце протягом провадження, якщо за результатами такого провадження її було виправдано або справу було закрито?
 144. Що з наведеного належить до складових права обвинуваченого на ефективну участь у судовому розгляді справи щодо себе, яке Європейський суд з прав людини визнає обов’язковим елементом права на справедливий суд?
 145. Ризик повторного скоєння правопорушення національними судами часто визнається підставою для тримання підсудного під вартою. Виходячи з практики Європейського Суду з прав людини що з наведеного НЕ визнається підставою для обґрунтування наявності такого ризику?
 146. Виходячи з практики Європейського Суду з прав людини, що з наведеного може бути підставою для відмови у заміні тримання під вартою (як запобіжний захід) на заставу?
 147. За яких умов вимога державних органів до особи відкрити свою релігію або релігійне переконання НЕ буде вважатись порушенням права на свободу думки, совісті та релігії (ст. 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
 148. Чи є абсолютним право батьків забезпечувати дітям освіту і навчання відповідно до своїх релігійних і світоглядних переконань, передбачене ст. 2 «Право на освіту» Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 149. Чи зобов’язана держава відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантувати право на альтернативну службу особам, які відмовляються від військової служби з приводу релігії або переконань?
 150. Яким чином, відповідно до ст. 15 «Відступ від зобов’язань під час надзвичайної ситуації» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, може вирішуватися конфлікт між зобов’язаннями держави за Конвенцією та іншими міжнародними договорами?
 151. Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якщо законом дозволяється альтернативна служба, то чи має право держава притягати до відповідальності осіб, які відмовляються від неї з приводу власних переконань?
 152. Чи може держава, згідно з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, застосовувати санкції за зміну особою своєї релігії?
 153. Чи відносить Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод право на сповідання переконань до права на свободу вираження поглядів?
 154. Чи може держава, згідно з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, змушувати особу змінювати свою релігію, або застосовувати санкції за зміну особою своєї релігії?
 155. Чи будь-які переконання підпадають під захист ст. 9 «Свобода думки, совісті і релігії» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 156. Чи має Україна, згідно з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, гарантувати право на свободу думки, совісті і релігії іноземним громадянам, які перебувають під її юрисдикцією, але уряди яких НЕ гарантують таке право українцям?
 157. Одним з основоположних принципів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод є принцип «Конвенція – живий інструмент». Як слід це розуміти?
 158. Яке з наведених прав може підлягати втручанню з боку держави «для забезпечення контролю за користуванням майном» виходячи зі змісту прав, які підлягають захисту на основі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколам до неї?
 159. Яке з наведених прав людини може підлягати обмеженням «в інтересах економічного добробуту країни», виходячи зі змісту прав, які підлягають захисту на основі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини?
 160. Чи є заборона листування ув’язнених в місцях позбавлення волі з членами їх сім’ї на підставі НЕ оприлюдненої відомчої інструкції порушенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 161. Яка з наведених категорій осіб НЕ підпадає під захист ст. 8 «Право на повагу до приватного і сімейного життя» Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод»?
 162. Чи можна вважати позбавленням волі (за змістом ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканість» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод») застосування до осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, дисциплінарних заходів у вигляді поміщення в карцер, дисциплінарний ізолятор або аналогічні приміщення?
 163. Які з наведених ознак є доказами того, що особа «позбавлена волі» (за змістом ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканість» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод»)?
 164. Як Європейський суд з прав людини визначає поводження з людиною, «яке, серед іншого, було умисним, застосовувалося кілька годин поспіль, спричинило або власне тілесні ушкодження або сильні фізичні та душевні страждання»?
 165. В якому разі буде визнано обов’язком держави повідомляти про місцезнаходження особи, яка зникла, згідно з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод?
 166. Чи включає право на свободу об’єднання (ст. 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) право набути державної реєстрації в якості юридичної особи?
 167. Виходячи зі змісту Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини яке з прав людини може бути порушене у випадку присутності студентів медичного університету під час пологів, якщо породілля згоди на це НЕ надавала?
 168. Виходячи зі змісту прав, які підлягають захисту на основі Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, яке з наведених прав людини може підлягати обмеженням з метою «захисту конфіденційної інформації»?
 169. У який спосіб Європейський Суд з прав людини встановлює наявність у правовій системі країни системних вад, що стають причиною масових та однотипних за змістом порушень прав людини?
 170. Якою є позиція Європейського суду з прав людини щодо обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на підставі підозри, що вона буде переховуватись від органів досудового слідства або суду, і яка надала гарантії, що не втече?
 171. Що з наведеного належить до заходів загального характеру, які має виконувати Україна на підставі рішення Європейського суду з прав людини, яким встановлено порушення прав людини?
 172. Який текст рішення Європейського суду з прав людини має використовувати національний суд при посиланні на практику Європейського Суду з прав людини, відповідно до українського законодавства?
 173. Як слід оцінювати відмову особі у доступі до документів кримінального провадження щодо неї (матеріали кримінальної справи), виходячи зі змісту прав, що захищені Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод?
 174. Яке з названих прав НЕ належить до мінімальних прав обвинуваченого згідно з принципами ст. 6 Конвенції про захист прав людини т основоположних свобод?
 175. Якщо до особи всупереч її волі застосовується медичне втручання, то яке з наведених прав людини може бути при цьому порушене з огляду на Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини?
 176. Що з наведеного є обов’язковим елементом (елементами) судової перевірки можливості продовження застосування до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (п. 4 ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканість» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
 177. За якої умови письмові показання свідків (без їх допиту у суді) можуть бути визнані судом належним доказом у кримінальній справі, відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини?
 178. Гарантією реалізації якого права є презумпція невинуватості, виходячи зі змісту прав, що захищені Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод?
 179. За яких умов порушенням права на справедливий суд буде визнаватися використання у судовому провадженні доказів, що були отримані з порушенням вимог національного закону, виходячи зі змісту статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 180. Яке з наведених визначень відповідає положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини щодо змісту права НЕ свідчити проти себе (в кримінальному процесі)?
 181. Виходячи зі стандартів статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якими мають бути наслідки вимоги про екстрадицію особи до країни, де існує ризик застосування до неї смертної кари?
 182. Чи поширюється дія ст. 8 «Право на повагу до приватного і сімейного життя» (в частині положень щодо недоторканності житла) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на будинок особи, що був збудований без отримання необхідних дозволів та НЕ має державної реєстрації?
 183. Чи поширюється дія ст. 8 «Право на повагу до приватного і сімейного життя» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на житлову нерухомість особи, яка знаходиться у її власності, але НЕ використовується для проживання?
 184. Яке з визначень розкриває зміст поняття «втручання відбувається відповідно до закону», яке Європейський Суд з прав людини використовує для визначення правомірності втручання держави в права людини (їх обмеження)?
 185. Щодо здійснення яких прав Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколи до неї забороняють дискримінацію?
 186. В якому з наведених випадків є ознаки видів поводження з людиною, що становлять порушення ст. 3 «Заборона катування» Конвенції про захист прав людини і основних свобод?
 187. Яка з наведених обставин має бути визнана вирішальним доказом факту катування або нелюдського поводження у розумінні ст. 3 «Заборона катування» Конвенції про захист прав людини і основних свобод?
 188. Яке з наведених нижче положень відбиває зміст поняття «підстави арешту і будь-яке обвинувачення», що використано у частині 2 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: «кожен, кого заарештовано, має бути негайно поінформований зрозумілою для нього мовою про підстави його арешту і про будь-яке обвинувачення, висунуте проти нього»?
 189. Від яких конвенційних зобов’язань держава може відступити під час надзвичайної ситуації (виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи НЕ суперечать іншим її зобов’язанням згідно з міжнародним правом), відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 190. Яке з визначень найбільш точно передає тлумачення Європейським Судом з прав людини змісту принципу змагальності процесу як складової права на справедливий суд (стаття 6 Конвенції)?
 191. Чи відповідає «принципу публічності проголошення судового рішення» (ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) оприлюднення повного тексту рішення касаційного суду шляхом його розміщення в загальнодоступній базі (реєстрі) судових рішень (без проголошення під час розгляду)?
 192. У чому відмінність між фактами та оціночними судженнями виходячи зі змісту ст. 10 «Свобода вираження поглядів» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського Суду з прав людини?
 193. Що з наведеного є порушенням заборони катувань, що передбачена ст. 3 «Заборона катувань» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 194. Яка з наведених ознак дозволяє відмежувати катування від інших видів поводження, що заборонені відповідно до ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 195. Порушенням якого права буде визнано відмову уповноваженого державного адміністративного органу провести ефективне та ретельне розслідування заяви особи про факт її побиття під час перебування у слідчому ізоляторі, відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 196. Яке з наступних тверджень щодо можливості позбавлення життя людського ембріону відображає базовий підхід Європейського Суду з прав людини у справах щодо проведення аборту (ст. 2 «Право на життя» Конвенції)?
 197. Яке з прав, що підлягають захисту на підставі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, порушується у випадку звільнення за прогул (відсутність на робочому місці протягом дня) працівника, який брав участь у пікеті проти затримок виплати заробітної плати?
 198. Чи є катуванням примусове годування особи, що перебуває у слідчому ізоляторі і оголосила голодування, виходячи зі стандартів ст. 3 «Заборона катувань» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 199. Виходячи зі стандартів ст. 3 «Заборона катувань» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якими мають бути наслідки заяви про екстрадицію особи до країни, де існує ризик застосування до неї катувань чи нелюдського поводження?
 200. Як має оцінюватись відсутність у законодавстві зобов’язань держави щодо повідомлення особи про застосування щодо неї таємного спостереження (перевірка кореспонденції тощо) після завершення відповідних заходів, виходячи зі змісту Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини?
 201. Чи може оцінюватись як підневільний стан перебування особи (на підставі вироку суду) в установі позбавлення волі, яку НЕ можна залишати і де існує обов’язкове залучення до праці, виходячи зі змісту Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини?
 202. Що з наведеного відповідає змісту ст. 7 «Ніякого покарання без закону» і НЕ становить порушення прав людини?
 203. За яких умов присутність студентів-медиків під час пологів у пологовому відділенні лікарні НЕ буде становити порушення права на приватність породіллі (ст. 8 «Повага до приватного та сімейного життя» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
 204. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод передбачає, що обмеження прав людини (в тих випадках, коли це можливо) на національному рівні має відбуватися «відповідно до закону». Як в таких випадках слід тлумачити термін «закон»?
 205. Які з наведених видів приміщень підпадають під захист як «житло» (за змістом положень щодо поваги до житла у ст. 8 «Право на повагу до приватного та сімейного життя» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод»)?
 206. Що означає принцип автономного тлумачення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Європейським судом з прав людини?
 207. Чи може особа, згідно з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, подати заяву про порушення державою її індивідуальної релігії (тобто релігії, яку сповідує лише ця особа)?
 208. Якою є сучасна практика Європейського суду з прав людини щодо права на евтаназію в контексті ст. 2 «Право на життя» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 209. Чому захист, що передбачений ст. 8 «Право на повагу до приватного і сімейного життя» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод» поширюється і на зображення особи?
 210. Чи має держава обов’язок забезпечувати безкоштовну правову допомогу у кожному спорі, що стосується «цивільних прав» відповідно до ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 211. Яке формулювання відображає спосіб імплементації в Конституції України наступного положення ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: «кожен, кого заарештовано або затримано, має негайно постати перед суддею чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку»?
 212. Яке з наведених тверджень НЕ належить до тверджень про факти, виходячи зі змісту ст. 10 «Свобода вираження поглядів» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини?
 213. Чи може сама лише можливість перетину кордону підозрюваним у скоєнні злочину бути достатньою підставою для застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, виходячи зі змісту ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини?
 214. Якщо у разі конфлікту між двома релігійними організаціями національний суд винесе рішення про заборону однієї з них, то чи може ця заборона бути визнана Європейським судом з прав людини як порушення державою свого обов’язку бути безсторонньою?
 215. Чи буде вважатися дискримінацією вимога більш тривалого строку альтернативної, ніж військової служби відповідно до ст. 14 «Заборона дискримінації» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 216. Чи існують особливі вимоги до порядку розгляду судом клопотань учасників провадження, в яких вони ставлять питання про порушення прав людини, що захищені Конвенцією і мали місце на досудовій стадії і в процесі судового розгляду (відповідно до практики Європейського Суду з прав людини)?
 217. В якій із наведених ситуацій є порушення принципу рівності сторін судового провадження (ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини із основних свобод)?
 218. За яких умов призначення голови касаційного адміністративного суду органом державної виконавчої влади НЕ буде порушенням принципу незалежності суду, виходячи зі змісту ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського Суду з прав людини?
 219. Що з наведеного дозволяє визнавати допустимим доказом показання з чужих слів?
 220. В якій з наведених ситуацій НЕ порушується принцип презумпції невинуватості, виходячи зі змісту ч. 2 ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського Суду з прав людини?
 221. Що є умовою визнання упередженим судді, що до призначення на посаду судді працював в органах прокуратури, виходячи зі змісту ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського Суду з прав людини?
 222. Який з наведених органів відповідає критеріям «створеного відповідно до закону суду», що визначені у ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 223. Чи може держава нести відповідальність за неналежну якість правової допомоги (особі обвинуваченій у вчиненні кримінального правопорушення) адвокатом, що призначений відповідно до гарантій ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
 224. Яка з наведених обставин може бути підставою для визнання обов’язковості надання безоплатної правової допомоги учасникам цивільного провадження, виходячи зі змісту ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського Суду з прав людини?
 225. Що з наведеного може бути доказом несвавільного позбавлення волі (у розумінні п. 1 ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканість» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
 226. Що з наведеного є неправомірним обмеженням права на доступ до суду (як елементу права на справедливий суд згідно зі ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
 227. Яка з наведених обставин НЕ належить до умов, за яких особа може бути позбавлена волі як «психічно хвора» (відповідно до ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканість» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
 228. Які підстави (обставини) мають вирішальне значення для вирішення національним судом питання про можливість продовження тримання особи під вартою (у якості запобіжного заходу)?
 229. Чи є порушенням прав людини відмова державних органів у наданні дозволу на усиновлення дитини жінкою, яка перебувала у сталих одностатевих відносинах?
 230. Виходячи зі змісту ст. 10 «Свобода вираження поглядів» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського Суду з прав людини, чи має нести журналіст (працівник ЗМІ) відповідальність за оприлюднення інформації з обмеженим доступом, що має суспільний інтерес?
 231. Чи передбачає ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод обмеження цього права?
 232. На кому лежить обов’язок знати місце знаходження особи, яку було затримано правоохоронними органами, згідно зі ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканість» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
4.9/5 - (7 votes)