Розділ IV ЗУ “Про державне бюро розслідувань” з переліку тестових питань для проведення іспиту в ДБР

Перелік тестових питань із законодавства в ДБР (Державне бюро розслідувань)

 1. Державне бюро розслідувань відповідно до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» є:
 2. Правові засади діяльності Державного бюро розслідувань закріплені.
 3. Діяльність Державного бюро розслідувань організовується і діє на засадах:
 4. Чи допускається незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Державного бюро розслідувань?
 5. Чи допускаються будь-які вказівки, пропозиції, вимоги, доручення, спрямовані до Державного бюро розслідувань та його працівників, що стосуються питань досудового розслідування в конкретних кримінальних провадженнях?
 6. Як повинен діяти працівник Державного бюро розслідувань у разі отримання будь-якої вказівки, пропозиції, вимоги, доручення, спрямованих до Державного бюро розслідувань та його працівників, що стосуються питань досудового розслідування в конкретних кримінальних провадженнях?
 7. Що із зазначеного є одним із завдань Державного бюро розслідувань?
 8. Чи відноситься до завдань Державного бюро розслідувань запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів, вчинених керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або іншими прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України?
 9. Що із зазначеного відноситься до завдань Державного бюро розслідувань?
 10. Що із зазначеного належить до повноважень Державного бюро розслідувань, які цей орган виконує відповідно до покладених на нього завдань та у межах своєї компетенції?
 11. Що із зазначеного належить до повноважень Державного бюро розслідувань, які цей орган виконує відповідно до покладених на нього завдань та у межах своєї компетенції?
 12. Що із зазначеного належить до повноважень Державного бюро розслідувань, які цей орган виконує відповідно до покладених на нього завдань та у межах своєї компетенції?
 13. Що із зазначеного належить до повноважень Державного бюро розслідувань, які цей орган виконує відповідно до покладених на нього завдань та у межах своєї компетенції?
 14. На працівників Державного бюро розслідувань, які здійснюють покладені на них обов’язки у складі слідчих чи оперативних підрозділів поширюються права та обов’язки передбачені:
 15. Якими із зазначених повноважень користуються уповноважені посадові особи Державного бюро розслідувань з метою виконання покладених на них завдань?
 16. Якими із зазначених повноважень користуються уповноважені посадові особи Державного бюро розслідувань з метою виконання покладених на них завдань?
 17. Протягом якого строку суб’єкти, яким адресовано письмовий запит Державного бюро розслідувань щодо надання інформації з обмеженим доступом, зобов’язані надати відповідну інформацію або повідомити про причини, що перешкоджають її наданню?
 18. За чиїм письмовим запитом Державне бюро розслідувань та його уповноважені посадові особи безоплатно отримують інформацію, необхідну у справах про злочини, що знаходяться у їх провадженні?
 19. Якими із зазначених повноважень користуються уповноважені посадові особи Державного бюро розслідувань з метою виконання покладених на них завдань?
 20. Якими із зазначених повноважень користуються уповноважені посадові особи Державного бюро розслідувань з метою виконання покладених на них завдань?
 21. Що із зазначеного належить до повноважень Державного бюро розслідувань, які цей орган виконує відповідно до покладених на нього завдань та у межах своєї компетенції?
 22. Як здійснюється співпраця Державного бюро розслідувань та його уповноважених посадових осіб з фізичними особами?
 23. Чи розглядаються заяви та повідомлення про злочини, в яких не зазначені прізвище, ім’я, по-батькові (найменування) потерпілого або заявника, які віднесені до підслідності Державного бюро розслідувань?
 24. Інші органи державної влади, отримавши інформацію про злочин, віднесений до підслідності Державного бюро розслідувань, зобов’язані:
 25. Систему Державного бюро розслідувань складають:
 26. Які із названих підрозділів діють у складі Державного бюро розслідувань?
 27. Хто із названих суб’єктів затверджує організаційну структуру Державного бюро розслідувань?
 28. Якою є гранична чисельність центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро розслідувань?
 29. Де мають бути розташовані територіальні управління Державного бюро розслідувань?
 30. Чи є територіальні органи Державного бюро розслідувань юридичними особами?
 31. Хто здійснює керівництво діяльністю Державного бюро розслідувань?
 32. Якого віку може бути Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань?
 33. Яку освіту повинен мати Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань?
 34. Який стаж роботи в галузі права повинен мати Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань?
 35. Який досвід на керівних посадах повинен мати Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань?
 36. Якою мовою повинен володіти Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань?
 37. Чи може бути Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань членом політичної партії?
 38. На який строк призначається Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань?
 39. Ким призначається на посаду Директор Державного бюро розслідувань?
 40. Із досягненням якого віку припиняються повноваження Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника Директора Державного бюро розслідувань і заступника Директора Державного бюро розслідувань?
 41. Ким призначаються на посаду та звільняються з посади перший заступник Директора Державного бюро розслідувань та заступник Директора Державного бюро розслідувань?
 42. Яким документом визначені повноваження Директора Державного бюро розслідувань, директорів територіальних органів і керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань та їхніх заступників?
 43. Протягом якого терміну з дня призначення на посаду Директор Державного бюро розслідувань зобов’язаний підготувати стратегічну програму діяльності Державного бюро розслідувань?
 44. Хто виконує повноваження Директора Державного бюро розслідувань у разі його звільнення з посади, його смерті або відсутності відомостей про місце його перебування?
 45. Ким призначаються на посаду та звільняються з посади директори територіальних органів, керівники підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань?
 46. Протягом якого строку з дня призначення на посаду директор територіального органу Державного бюро розслідувань зобов’язаний підготувати річну програму діяльності територіального органу Державного бюро розслідувань?
 47. Хто виконує обов’язки керівника підрозділу центрального апарату (директора територіального органу) Державного бюро розслідувань у разі відсутності або тимчасової неможливості здійснення ним своїх повноважень?
 48. Хто виконує обов’язки керівника підрозділу центрального апарату (директора територіального органу) Державного бюро розслідувань у разі відсутності його керівника та заступника ?
 49. Які з названих працівників належать до працівників Державного бюро розслідувань?
 50. Якою із названих видів є служба в Державному бюро розслідувань?
 51. Як зараховується час проходження служби в Державному бюро розслідувань?
 52. Які із названих осіб приймаються на службу до Державного бюро розслідувань?
 53. Ким затверджується порядок присвоєння спеціальних звань начальницького складу Державного бюро розслідувань та їх співвідношення з іншими спеціальними, а також військовими званнями і рангами державних службовців?
 54. Чим регулюються трудові відносини працівників Державного бюро розслідувань ?
 55. Як часто працівники Державного бюро розслідувань проходять підвищення кваліфікації?
 56. Чи може бути призначена на посаду в Державному бюро розслідувань особа, яка за рішенням суду обмежена у цивільній дієздатності?
 57. Яка із зазначених осіб не може бути призначена на посаду в Державному бюро розслідувань?
 58. В якому із зазначених випадків особа не може бути призначена на посаду в Державному бюро розслідувань?
 59. Чи може бути призначена на посаду в Державному бюро розслідувань особа, яка не пройшла спеціальну перевірку?
 60. Чи мають право працівники Державного бюро розслідувань бути членами і брати участь у створенні чи діяльності політичних партій?
 61. Чи мають право працівники Державного бюро розслідувань бути повіреними третіх осіб у справах Державного бюро розслідувань?
 62. Чи мають право працівники Державного бюро розслідувань використовувати Державне бюро розслідувань, його працівників та майно у партійних, групових чи особистих інтересах?
 63. Чи повідомляється особа при призначенні на посаду у Державне бюро розслідувань про можливість проведення щодо неї перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя?
 64. Як повинен діяти працівник Державного бюро розслідувань у разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень?
 65. Як повинен діяти керівник у разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень працівником Державного бюро розслідувань?
 66. Протягом якого строку проходять обов’язкове стажування в Державному бюро розслідувань особи, які не мають досвіду практичної роботи за спеціальністю?
 67. Чи дозволяється здійснення фінансування, матеріально-технічного забезпечення Державного бюро розслідувань за рахунок коштів місцевих бюджетів чи будь-яких інших джерел, крім коштів Державного бюджету України?
 68. Чи дозволяється здійснення фінансування, матеріально-технічного забезпечення Державного бюро розслідувань в межах проектів міжнародної технічної допомоги відповідно до міжнародних договорів України ?
 69. Хто із зазначених суб’єктів має право втручатися в законну діяльність Державного бюро розслідувань ?
 70. Чи допускається розголошення в засобах масової інформації відомостей про місце проживання працівників Державного бюро розслідувань та членів їхніх сімей?
 71. Де тримають працівника Державного бюро розслідувань у разі затримання?
 72. Чи перебувають під захистом держави особи, які добровільно, у тому числі на договірних засадах, надають допомогу Державному бюро розслідувань у виконанні покладених на нього завдань?
 73. Чи може бути звільнений з посади, притягнутий до відповідальності працівник Державного бюро розслідувань за повідомлення ним про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Державного бюро розслідувань?
 74. Чи може бути притягнутий до відповідальності працівник Державного бюро розслідувань за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину іншим працівником Державного бюро розслідувань?
 75. Чи дозволяється посадовим особам Державного бюро розслідувань розголошувати відомості про працівників Державного бюро розслідувань, які повідомили про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Державного бюро розслідувань?
 76. З чого складається заробітна плата працівників Державного бюро розслідувань?
 77. Чи поновлює Державне бюро розслідувань порушені працівником Державного бюро розслідувань під час виконання ним своїх службових обов’язків права чи свободи людини або громадянина та чи відшкодовує завдану матеріальну і моральну шкоду?
 78. Чи можуть працівники Державного бюро розслідувань в межах своїх повноважень самостійно приймати рішення?
 79. Чи передбачаються в штатних розписах центральних апаратів державних органів посади осіб, до функціональних обов’язків яких належить здійснення взаємодії з Державним бюро розслідувань?
 80. Як здійснюється обмін оперативною інформацією між Державним бюро розслідувань, Національним антикорупційним бюро України, органами внутрішніх справ, органами Національної поліції, Службою безпеки України та з іншими державними органами, які відповідно до закону здійснюють оперативно-розшукову діяльність?
 81. В якому порядку дозволяється передача оперативної інформації Державного бюро розслідувань іншим державним органам?
 82. Що із зазначеного зобов’язані робити Національний банк України, Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, орган державного фінансового контролю в Україні з метою запобігання та протидії злочинам, віднесеним до підслідності Державного бюро розслідувань відповідно до Закону України «Про Державне бюро розслідувань»?
 83. Про що інформує Директор Державного бюро розслідувань Президента України, Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України?
 84. В який строк Директор Державного бюро розслідувань подає звіт Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України про діяльність Державного бюро розслідувань?
 85. Протягом якого строку Рада громадського контролю при Державному бюро розслідувань розглядає для надання висновку наданий їй звіт Державного бюро розслідувань?
 86. Кому підпорядковуються підрозділи внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань?
 87. Які із зазначених обов’язків має підрозділ внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань?
 88. Чи наділені підрозділи внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань обов’язком проводити з особами психофізіологічне інтерв’ю із застосуванням поліграфа під час вступу на службу та проходження служби в Державному бюро розслідувань?
 89. Чи є обов’язком підрозділів внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань вжиття заходів щодо захисту працівників Державного бюро розслідувань, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Державного бюро розслідувань ?
 90. Чи віднесено до обов’язків підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань консультування працівників Державного бюро розслідувань щодо правил етичної поведінки, конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру ?
 91. Чи є обов’язком підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних та юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, щодо причетності працівників Державного бюро розслідувань до вчинення правопорушень?
 92. Які із зазначених обов’язків має підрозділ внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань?
 93. Кого із зазначених суб’єктів має негайно повідомити підрозділ внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань у разі виявлення інформації про можливе вчинення працівником Державного бюро розслідувань злочину?
 94. Для чого утворюється Дисциплінарна комісія Державного бюро розслідувань?
 95. Рішення про застосування дисциплінарного стягнення, прийняте Дисциплінарною комісією Державного бюро розслідувань може бути оскаржене:
 96. Коли працівники Державного бюро розслідувань проходять психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа?
 97. Чи є результати психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті посади?
 98. Як Державне бюро розслідувань інформує суспільство про свою діяльність?
 99. Чи може бути обмежено доступ до інформації щодо загального кошторису Державного бюро розслідувань, його компетенції та основних напрямів діяльності?
 100. З якою метою утворюється Рада громадського контролю при Державному бюро розслідувань?
 101. Хто із зазначених осіб не може входити до складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань?
 102. Хто із названих суб’єктів здійснює нагляд за додержанням Державним бюро розслідувань законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності і досудового розслідування?
5/5 - (4 votes)