Розділ VIII. “Кримінальний процесуальний кодекс України” з переліку тестових питань для проведення іспиту в ДБР

Перелік тестових питань із законодавства в ДБР (Державне бюро розслідувань)

 1. Нормативний зміст якої засади, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, визначає таке положення: «Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом»?
 2. Нормативний зміст якої засади, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, визначає таке положення: «Кожна особа має право не говорити нічого з приводу підозри чи обвинувачення проти неї, у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання, а також бути негайно повідомленою про ці права»?
 3. Чим має характеризуватися діяльність прокурора при здійсненні повноважень у кримінальному провадженні?
 4. Нормативний зміст якої засади, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, визначає таке положення: «Кримінальне провадження підлягає негайному закриттю, якщо стане відомо, що по тому самому обвинуваченню існує вирок суду, який набрав законної сили»?
 5. Нормативний зміст якої засади, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, визначає таке положення: «Кожен має право захищати усіма засобами, що не заборонені законом, свою людську гідність, права, свободи та інтереси, порушені під час здійснення кримінального провадження»?
 6. Нормативний зміст якої засади, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, визначає таке положення: «Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини»?
 7. Хто з перелічених осіб може бути захисником у кримінальному провадженні, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 8. Чи має право свідок у кримінальному провадженні відмовитися давати показання?
 9. Чи уповноважений прокурор затвердити обвинувальний акт?
 10. Хто з названих осіб забезпечує проведення досудового розслідування у розумні строки?
 11. Що НЕ визначено загальною засадою кримінального провадження, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 12. Скільки захисників одного обвинуваченого одночасно можуть брати участь у судовому розгляді, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 13. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, то яким судом здійснюється кримінальне провадження?
 14. На кого покладається обов’язок застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 15. В який спосіб залучається слідчим, прокурором законний представник підозрюваного, обвинуваченого?
 16. Яким документом підтверджуються повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 17. Яким судом здійснюється кримінальне провадження щодо обвинувачення судді у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 18. Хто з названих осіб належить до сторони кримінального провадження з боку обвинувачення?
 19. Хто з названих осіб НЕ належить до сторони кримінального провадження з боку обвинувачення?
 20. Чиїми повноваженнями користується співробітник оперативного підрозділу під час виконання доручень слідчого, прокурора, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 21. Чи мають право співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою?
 22. Що з названого НЕ створює підстав для відводу прокурора у кримінальному провадженні, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 23. Що з названого НЕ створює підстав для відводу захисника, представника у кримінальному провадженні?
 24. Коли може бути заявлена заява про відвід прокурора, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 25. Хто вирішує питання про відвід слідчого під час досудового розслідування?
 26. Яка особа, незалежно від її участі у кримінальному провадженні, має право оскаржити судове рішення в апеляційному порядку?
 27. Що із названого НЕ є джерелом доказів, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 28. За якої з названих умов доказ визнається допустимим, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 29. Коли суд вирішує питання допустимості доказів за відсутності даних щодо очевидної недопустимості доказів, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 30. Який із доказів має наперед встановлену силу, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 31. На кого покладається обов’язок доказування розміру процесуальних витрат, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 32. За якої умови доказ визнається належним, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 33. Яким способом сторона захисту НЕ уповноважена здійснювати збирання доказів, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 34. Який з названих учасників кримінального провадження зобов’язаний давати показання слідчому, прокурору, слідчому судді та суду в установленому у Кримінальному процесуальному кодексі України порядку?
 35. Хто з названих осіб НЕ наділений повноваженнями здійснювати оцінку доказів у кримінальному проваджені?
 36. За якої з названих ситуацій показання з чужих слів НЕ можуть бути визнані судом допустимим доказом, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 37. Яким чином слідчий здійснює оцінку доказів, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 38. Що з названого НЕ може ґрунтуватися на доказах, визнаних судом недопустимими, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 39. Що повинна зробити сторона кримінального провадження у разі втрати наданого їй законним володільцем документа?
 40. Протягом якого часу документи, що є речовими доказами, залишаються в матеріалах кримінального провадження?
 41. Яким з названих органів визначається порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 42. Що з названого є процесуальними джерелами доказів , відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 43. Що зобов’язана зробити особа, яка проводить допит, у разі заяви підозрюваного про відмову відповідати на запитання, давати показання?
 44. Що, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, зобов’язані зробити слідчий, прокурор у разі проникнення до житла особи у невідкладних випадках без ухвали слідчого судді?
 45. В якому порядку здійснюється примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 46. Ким приймається рішення про об’єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 47. У яких випадках прокурор, здійснюючи нагляд у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений приймати процесуальне рішення?
 48. В якому порядку прокурор, здійснюючи нагляд у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам?
 49. В якому порядку прокурор, здійснюючи нагляд у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений повідомляти особі про підозру?
 50. В яких випадках прокурор, здійснюючи нагляд у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений скасовувати постанови слідчих?
 51. В якому порядку прокурор, здійснюючи нагляд у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений починати досудове розслідування?
 52. Які процесуальні заходи можуть бути вжиті керівником органу прокуратури в разі неефективного здійснення прокурором нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування?
 53. Чи уповноважений прокурор, здійснюючи нагляд у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, відсторонювати слідчого від проведення досудового розслідування?
 54. Чи уповноважений прокурор затвердити обвинувальний акт?
 55. Протягом якого часу після подання заяви про кримінальне правопорушення слідчий, прокурор зобов’язані внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань?
 56. Кому надсилається копія постанови слідчого про закриття кримінального провадження?
 57. Згідно з якими положеннями проводиться процесуальна дія відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України?
 58. Як має діяти слідчий, якому із заяви, повідомлення, інших джерел стало відомо про кримінальне правопорушення, розслідування якого не віднесене до його компетенції?
 59. Ким здійснюється звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення?
 60. Що із названого прокурор зобов’язаний під розписку надати підозрюваному, його захиснику, законному представнику?
 61. В якому порядку проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю?
 62. В якому із названих випадків повідомляти про нову підозру або змінити раніше повідомлену підозру уповноважений виключно прокурор?
 63. Які дії повинен вчинити прокурор, коли встановить на стадії досудового розслідування підстави для звільнення особи від кримінальної відповідальності?
 64. Чи уповноважений прокурор звільнити від кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення?
 65. Коли прокурор зобов’язаний з’ясувати думку потерпілого при звільненні підозрюваного від кримінальної відповідальності?
 66. Який з названих документів НЕ є процесуальним рішенням у кримінальному провадженні?
 67. В якій формі приймається судове рішення у кримінальному провадженні?
 68. Обов’язковою для виконання ким є постанова слідчого, прокурора у кримінальному провадженні, прийнята в межах компетенції згідно із законом?
 69. На підставі якого процесуального рішення здійснюється освідування особи у кримінальному провадженні?
 70. За якої умови текст показань може не вноситися до відповідного протоколу, коли допит фіксується за допомогою технічних засобів?
 71. З чого складається протокол, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 72. Яким є наслідок внесення клопотання учасника процесуальної дії у кримінальному провадженні про застосування технічних засобів?
 73. Чи мають право учасники судового провадження отримати копію запису судового засідання, зробленого за допомогою технічного засобу, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 74. Ким підписується журнал судового засідання, що ведеться секретарем судового засідання, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 75. З яких частин складається постанова слідчого?
 76. Ким складається реєстр матеріалів досудового розслідування?
 77. В якій формі приймається рішення слідчого, прокурора?
 78. Чим з названого є обвинувальний акт?
 79. Де можуть фіксуватися процесуальні дії під час кримінального провадження?
 80. В якому документі зазначається про фіксування процесуальної дії під час досудового розслідування за допомогою технічних засобів?
 81. Хто приймає рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею?
 82. Що НЕ повинен містити Реєстр матеріалів досудового розслідування?
 83. Вимогам до позовів, які пред’являються у порядку якого виду судочинства повинні відповідати форма та зміст позовної заяви у кримінальному провадженні?
 84. Яке рішення приймає суд, ухвалюючи обвинувальний вирок, залежно від доведеності підстав і розміру цивільного позову?
 85. Кому належить право на будь-якій стадії кримінального провадження відшкодувати шкоду, завдану потерпілому, територіальній громаді, державі внаслідок кримінального правопорушення?
 86. Яке рішення щодо цивільного позову приймає суд у разі встановлення відсутності події кримінального правопорушення?
 87. Хто з названих осіб НЕ належить до суб’єктів, які уповноважені пред’являти позов у кримінальному провадженні, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 88. Яка вимога НЕ може бути предметом цивільного позову у кримінальному провадженні, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 89. З якого часу виникає право на пред’явлення цивільного позову у кримінальному провадженні, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 90. З якого моменту особа набуває статусу цивільного позивача у кримінальному провадженні, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 91. З якого моменту НЕ може бути пред’явлений цивільний позов у кримінальному провадженні, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 92. Де встановлено вимоги щодо форми та змісту позовної заяви у кримінальному провадженні?
 93. За чий рахунок відшкодовується шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює досудове розслідування, прокуратури, суду, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 94. В який спосіб слідчий залучає законного представника цивільного позивача до участі у кримінальному провадженні?
 95. Що доводить прокурор перед слідчим суддею під час розгляду клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження?
 96. Що з названого належить до заходів забезпечення кримінального провадження?
 97. В який спосіб особа викликається до прокурора у кримінальному провадженні?
 98. На підставі якого акту слідчим суддею здійснюється відсторонення від посади Директора Національного антикорупційного бюро України, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 99. В який строк прокурор у кримінальному провадженні подає до слідчого судді клопотання про арешт тимчасово вилученого майна?
 100. В який строк прокурором виконується ухвала про арешт майна у кримінальному провадженні?
 101. За рішенням якого з названих суб’єктів може бути накладено попередній арешт на майно у кримінальному провадженні?
 102. В якому випадку прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна?
 103. В який строк розглядається слідчим суддею під час досудового розслідування клопотання прокурора про здійснення приводу?
 104. На підставі якого акту під час досудового розслідування тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено?
 105. Протягом якого часу з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, зобов’язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду?
 106. Що із названого НЕ належить до заходів забезпечення кримінального провадження?
 107. Ким і в якому порядку застосовуються запобіжні заходи під час досудового розслідування?
 108. Як має діяти слідчий суддя, суд, якщо він встановить, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 Кримінального процесуального кодексу України?
 109. З якого моменту втрачає законну силу ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу під час досудового розслідування?
 110. Якщо справа перебуває у провадженні суду, то хто здійснює контроль за виконанням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання?
 111. В який строк прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має подати клопотання про продовження строку тримання під вартою під час досудового розслідування?
 112. За чиїм клопотанням може бути продовжений у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом?
 113. Що є метою застосування запобіжного заходу під час досудового розслідування?
 114. За чиїм клопотанням вирішується слідчим суддею під час досудового розслідування питання про звернення застави в дохід держави?
 115. За участю якої з названих осіб слідчий суддя під час досудового розслідування здійснює розгляд клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу?
 116. Яким є сукупний строк тримання під вартою підозрюваного у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину під час досудового розслідування?
 117. В якому порядку застосовуються запобіжні заходи під час досудового розслідування?
 118. Ким застосовуються запобіжні заходи під час судового провадження?
 119. До якої з названих осіб може бути застосований домашній арешт?
 120. Ким визначається розмір застави, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 121. Протягом якого строку копія клопотання про застосування запобіжних заходів та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, надається підозрюваному, обвинуваченому, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 122. Протягом якого строку розглядається клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 123. Коли вносяться відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань у разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України?
 124. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України хто зобов’язаний прийняти та зареєструвати заяву чи повідомлення про кримінальне правопорушення?
 125. У якій формі здійснюється розслідування злочинів до передачі справи до суду, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 126. З якого моменту розпочинається досудове розслідування?
 127. З якого моменту, за загальним правилом, вважаються поданими заява чи повідомлення про кримінальне правопорушення?
 128. Якщо кримінальне правопорушення вчинено за межами України, то хто визначає місце проведення досудового розслідування?
 129. Хто затверджує Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 130. Коли розпочинається досудове розслідування у разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України?
 131. Як повинен діяти слідчий, якому із заяви, повідомлення або інших джерел стало відомо про обставини, що можуть свідчити про кримінальне правопорушення, розслідування якого не віднесено до його компетенції?
 132. В якому із названих випадків провадження щодо застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичної особи здійснюється одночасно з відповідним кримінальним провадженням?
 133. В якому з названих випадків детективи Національного антикорупційного бюро України у будь-якому разі здійснюють досудове розслідування зловживання владою або службовим становищем?
 134. Ким розслідується злочин у сфері службової діяльності, вчинений службовою особою Національного антикорупційного бюро України, у разі його виявлення підрозділом внутрішнього контролю цього Бюро?
 135. Хто вирішує спір про підслідність у кримінальному провадженні, яке може належати до підслідності Національного антикорупційного бюро України?
 136. В якому з названих випадків одержання неправомірної вигоди розслідується детективами Національного антикорупційного бюро України?
 137. В який строк вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування?
 138. Чи може бути оскаржене рішення про об’єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування?
 139. В який строк вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про продовження строків досудового розслідування?
 140. Чи мають право слідчий, прокурор провадити слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування?
 141. Коли мають бути внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про дату складання повідомлення про підозру?
 142. Що з названого НЕ є формою закінчення досудового розслідування?
 143. Які матеріали досудових розслідувань НЕ можуть бути об’єднані в одному провадженні?
 144. В якому з названих випадків матеріали досудового розслідування НЕ можуть бути виділені в окреме провадження?
 145. Хто вирішує спори про підслідність, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 146. В який строк слідчий, прокурор зобов’язані розглянути клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій?
 147. Скільки речей пред’являється при пред’явленні речей для впізнання, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 148. У якій кількості пред’являються трупи людей при пред’явленні трупа для впізнання?
 149. На підставі чого проводиться обшук?
 150. Якою є дозволена тривалість допиту, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 151. Якою є дозволена загальна тривалість допиту малолітньої або неповнолітньої особи, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 152. Який порядок видачі трупа після проведення судово-медичної експертизи?
 153. На підставі чого здійснюється ексгумація трупа, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 154. Яка слідча дія може бути проведена до внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР?
 155. Що складає слідчий, прокурор за результатом проведення слідчого експерименту?
 156. Яку відповідальність передбачено за завідомо неправдивий висновок експерта під час провадження досудового розслідування, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 157. Що НЕ має права робити експерт, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 158. Хто з названих осіб НЕ може бути потерпілим, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 159. На підставі чого здійснюється тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 160. При проведенні якої з названих слідчих дій участь понятих є обов’язковою, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 161. Які наслідки заявлення клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 162. В якому з названих випадків проникнення до житла чи іншого володіння особи може бути здійснено слідчим, прокурором без дозволу слідчого судді?
 163. На підставі чого слідчий має право здійснювати огляд і виїмку кореспонденції?
 164. Що зобов’язаний зробити слідчий (прокурор) у випадку отримання під час проведення слідчої (розшукової) дії доказів, які можуть вказувати на невинуватість підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення?
 165. Винесення яких питань НЕ допускається на вирішення експерта, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 166. Що має право зробити експерт, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, у випадку недостатності або неповноти представлених матеріалів, що виключає можливість повного та об’єктивного дослідження?
 167. В якому випадку експерт, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, може відмовитися від давання висновку по експертизі, призначеній за дорученням слідчого судді або суду?
 168. Що має право зробити експерт, якщо під час проведення експертного дослідження виявлені відомості, які мають суттєве значення для кримінального провадження, але з приводу них не були поставлені питання?
 169. Що з названого є підставою для проведення освідування підозрюваного, свідка, потерпілого?
 170. У якому з названих випадків слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання слідчого, прокурора про обшук житла?
 171. Чи може проводитися слідчий експеримент (на досудовому розслідуванні) без участі понятих?
 172. Що має право зробити слідчий суддя під час розгляду клопотання сторони захисту про проведення експертизи?
 173. За якої із названих умов, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування може бути проведений в судовому засіданні?
 174. Що із названого характеризує особливості пред’явлення особи для впізнання за фотознімками, матеріалами відеозапису?
 175. Що із зазначеного характеризує порядок здійснення обшуку особи?
 176. Яку кількість незаінтересованих осіб (понятих) зобов’язаний запросити слідчий, прокурор для проведення відповідної слідчої (розшукової) дії?
 177. У присутності кого із названих осіб проводиться допит малолітньої або неповнолітньої особи?
 178. Разом з якими іншими особами пред’являється особі, яка впізнає, особа, яка підлягає впізнанню?
 179. За умови зображення якої кількості осіб на матеріалах відеозапису з зображенням особи, яка підлягає впізнанню, такі матеріали можуть бути пред’явлені для впізнання?
 180. Яке із наведених тверджень щодо проведення пред’явлення для впізнання за фотознімками є НЕправильним?
 181. Яке із наведених тверджень щодо проведення пред’явлення речей для впізнання є НЕправильним?
 182. Яке із наведених тверджень щодо проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування є НЕправильним?
 183. Яке із наведених тверджень щодо проведення слідчих (розшукових) дій є НЕправильним?
 184. Право скільки разів проникнути до житла чи іншого володіння особи надає ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи?
 185. З яких частин складається протокол, в якому фіксуються хід і результати проведення процесуальної дії, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 186. Який докуменет складає слідчий, прокурор, коли він приймає процесуальне рішення про призначення судової експертизи?
 187. З якою метою проводиться слідчий експеримент, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 188. Яке з наведених тверджень щодо проведення допиту є НЕправильним?
 189. В якому порядку здійснюється примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи?
 190. В який строк розглядається у суді клопотання про обшук?
 191. Стосовно кого з названих осіб може бути здійснене освідування?
 192. Яке з наведених тверджень щодо проведення обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи є НЕправильним?
 193. При проведенні яких слідчих дій участь понятих є обов’язковою?
 194. Хто з названих осіб може бути долучений до участі в слідчому експерименті?
 195. Яке з наведених тверджень щодо проведення допиту є НЕправильним?
 196. Яке з наведених тверджень щодо одночасного допиту двох чи більше осіб є НЕправильним?
 197. Завданням якого виду експертизи є встановлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер тощо) та виявлення їх первинного змісту?
 198. Понад скільки годин на день у цілому не може продовжуватися допит?
 199. У якій слідчій дії обов’язково бере участь судово-медичний експерт?
 200. складається за результатами освідування особи, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 201. Для допиту в яких з названих випадків може бути проведено виїзне судове засідання під час досудового розслідування, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 202. Протягом якого часу з моменту отримання клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії слідчий суддя зобов’язаний його розглянути?
 203. Хто з названих суб’єктів уповноважений приймати рішення про проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як контроль за вчиненням злочину?
 204. Протягом якого часу з моменту припинення негласних слідчих (розшукових) дій протоколи про їх проведення передаються прокурору , відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 205. Після чого вважається скасованим арешт, накладений на кореспонденцію особи , відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 206. У якій із названих форм НЕ може проводитися контроль за вчиненням злочину як вид негласної слідчої (розшукової) дії відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 207. За якої з названих підстав проводяться негласні слідчі (розшукові) дії?
 208. Хто з названих суб’єктів має право проводити негласні слідчі (розшукові) дії?
 209. Заборонити проведення або припинити подальше проведення яких негласних слідчих (розшукових) дій має право прокурор?
 210. Прийняти рішення про проведення якої негласної слідчої (розшукової) дії може виключно прокурор?
 211. В якому з названих випадків прокурором може бути продовжений строк проведення негласної слідчої (розшукової) дії?
 212. В яких із названих випадків слідчий суддя приймає рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій?
 213. Які дії має вчинити прокурор, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, отримавши клопотання слідчого до слідчого судді про проведення негласних слідчих (розшукових) дій?
 214. За чиїм рішенням може бути розпочата до постановлення ухвали слідчого судді негласна слідча (розшукова) дія?
 215. Кому передаються протоколи з додатками за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій?
 216. Ким із названих суб’єктів письмово повідомляються особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, про таке обмеження?
 217. Хто з названих осіб зобов’язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на втручання у приватне спілкування?
 218. Що з названого є різновидом втручання у приватне спілкування?
 219. Який з названих документів надає слідчому право здійснювати огляд і виїмку кореспонденції?
 220. На кого з названих суб’єктів покладається зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж?
 221. Ким вживаються заходи для збереження інформації, знятої з транспортних телекомунікаційних мереж за допомогою технічних засобів?
 222. Яка з названих негласних слідчих (розшукових) дій може бути розпочата до постановлення ухвали слідчим суддею?
 223. Про що письмово повідомляються особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій?
 224. Протягом якого часу письмово повідомляються особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, про таке обмеження?
 225. На підставі якого з названих документів інформація, отримана в результаті негласної слідчої (розшукової) дії, про ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, може бути використана в іншому провадженні?
 226. У якому з названих випадків НЕ може здійснюватися обов’язкове повідомлення про підозру?
 227. Ким складається письмове повідомлення про підозру?
 228. Хто наділений повноваженням повідомляти про підозру народному депутату України, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 229. За якої із вказаних умов досудове розслідування може бути зупинено, якщо підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні?
 230. Що має зробити прокурор, якщо у кримінальному провадженні є два або декілька підозрюваних, а підстави для зупинення досудового розслідування стосуються не всіх?
 231. За наявності якої обставини досудове розслідування НЕ може бути зупинено?
 232. Ким вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про відновлення досудового розслідування?
 233. Чи допускається проведення слідчих (розшукових) дій після зупинення досудового розслідування?
 234. Кому надсилається копія постанови прокурора про зупинення досудового розслідування, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 235. Яким документом зупиняється досудове розслідування відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 236. За наявності якої із перелічених підстав може бути зупинене досудове розслідування після повідомлення особі про підозру?
 237. В якому із названих випадків відновлюється досудове розслідування відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 238. В якому із названих випадків строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців?
 239. На який строк може бути продовжено досудове розслідування злочину, якщо його неможливо закінчити внаслідок виняткової складності провадження?
 240. За якої із названих умов може бути продовжений строк досудового слідства?
 241. В який строк слідчим вручається підозрюваному та його захиснику копія клопотання про продовження строку досудового слідства?
 242. Письмові заперечення на клопотання про продовження строку досудового розслідування від кого з названих осіб слідчий, прокурор зобов’язаний подати керівнику прокуратури для розгляду разом з таким клопотанням?
 243. Яка з цих ситуацій НЕ є підставою для закриття кримінального провадження?
 244. Хто, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, підписує обвинувальний акт?
 245. Яким є наслідок прийняття прокурором рішення про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного?
 246. В якому із названих випадків слідчий уповноважений прийняти постанову про закриття кримінального провадження?
 247. Чи є рішення прокурора про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного перешкодою для продовження досудового розслідування щодо відповідного кримінального правопорушення?
 248. Кому надсилається копія постанови прокурора про закриття кримінального провадження?
 249. Ким може бути скасована постанова слідчого про закриття кримінального провадження?
 250. Що з названого зобов’язаний зробити прокурор перед направленням до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності?
 251. Який із зазначених документів повинен бути доданий до клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності?
 252. В якому із зазначених випадків слідчий приймає постанову про закриття кримінального провадження?
 253. Які дії має вчинити прокурор, отримавши згоду підозрюваного на звільнення від кримінальної відповідальності?
 254. Кому, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, надаються копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування?
 255. Що повинен зробити суд, якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України?
 256. В якому із зазначених випадків, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, провадження щодо юридичної особи підлягає закриттю?
 257. Який з названих документів НЕ додається до обвинувального акта до початку судового розгляду?
 258. Кого з названих осіб прокурор (або слідчий за дорученням прокурора) НЕ повідомляє про відкриття сторонам кримінального провадження матеріалів?
 259. Який час надається сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ?
 260. Чию думку зобов’язаний з’ясувати суд щодо можливості звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності?
 261. Ким здійснюється звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення?
 262. Які з названих відомостей НЕ містить обвинувальний акт?
 263. На підставі якого з названих документів здійснюється спеціальне досудове розслідування, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 264. Що повинен довести слідчий, прокурор під час розгляду слідчим суддею клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування?
 265. Хто з названих осіб уповноважений звернутися до слідчого судді з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 266. Щодо якої категорії осіб НЕ може здійснюватися спеціальне досудове розслідування, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 267. Що з названого уповноважений оскаржити слідчий, який здійснює розслідування кримінального правопорушення, під час досудового розслідування?
 268. Хто з названих осіб може оскаржити рішення, дію чи бездіяльність прокурора у кримінальному провадженні?
 269. Протягом якого строку повинна подаватися письмова скарга слідчого на рішення прокурора?
 270. Кому подається скарга слідчого на рішення прокурора під час досудового розслідування?
 271. Протягом якого строку прокурор вищого рівня, до якого надійшла скарга слідчого на рішення прокурора, зобов’язаний розглянути цю скаргу, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 272. Кому, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, надсилає своє рішення прокурор вищого рівня, до якого надійшла скарга слідчого на рішення прокурора?
 273. Яке з наведених рішень може прийняти прокурор вищого рівня за наслідками розгляду скарги слідчого на рішення прокурора, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 274. Чи може бути оскаржене рішення прокурора вищого рівня за результатами вирішення скарги слідчого на бездіяльність прокурора?
 275. Як повинен вчинити прокурор вищого рівня за результатами розгляду скарги слідчого на дії чи бездіяльність прокурора, у разі визнання незаконним вчинення такої дії?
 276. Які правові наслідки подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування?
 277. Яку ухвалу слідчого судді НЕ може бути оскаржено під час досудового розслідування в апеляційному порядку?
 278. Яке з названих рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, інші особи, права чи законні інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, мають право оскаржити прокурору вищого рівня?
 279. Хто з названих осіб може брати участь у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю, без оформлення відповідного допуску до державної таємниці?
 280. За яким з названих процесуальних рішень здійснюється надання учаснику кримінального провадження доступу до конкретної таємної інформації та її матеріальних носіїв під час досудового розслідування?
 281. Якому учаснику кримінального провадження НЕ заборонено робити виписки з матеріалів кримінального провадження, що містять державну таємницю, під час ознайомлення з ними?
 282. Хто з названих осіб має право ознайомитися зі змістом виписки, зробленої особою з матеріалів досудового розслідування, що містять державну таємницю?
 283. У якій формі приймаються рішення про надання доступу до конкретної таємної інформації та її матеріальних носіїв, що зберігаються у кримінальному провадженні?
 284. Кому дозволяється робити виписки з матеріалів кримінального провадження, які містять державну таємницю?
 285. Чи дозволяється захисникам та законним представникам підозрюваного чи обвинуваченого робити копії з матеріалів, які містять державну таємницю?
 286. Протягом якого часу після отримання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності суд призначає підготовче судове засідання?
 287. Відповідно до кримінального процесуального кодексу України суд не пізніше п’яти днів з дня надходження обвинувального акта призначає підготовче судове засідання. В якому порядку він проводить таке засідання?
 288. Кого суд НЕ викликає у підготовче судове засідання у кримінальному провадженні?
 289. Яке рішення суд НЕ має права прийняти у підготовчому судовому засіданні у кримінальному провадженні?
 290. Коли суд має право прийняти рішення про повернення прокурору обвинувального акта, який не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України?
 291. Чи здійснюється повне фіксування технічними засобами при проведенні підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні?
 292. Куди суд направляє обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру у випадку встановлення у підготовчому судовому засіданні непідсудності кримінального провадження?
 293. Яку з названих ухвал, прийнятих у підготовчому судовому засіданні у кримінальному провадженні, може бути оскаржено в апеляційному порядку?
 294. Яка дія НЕ виконується судом у підготовчому судовому засіданні у кримінальному провадженні з метою підготовки до судового розгляду?
 295. Що з названого має право зробити суд під час підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні за клопотанням учасників судового провадження?
 296. Чи може автоматично вважатися продовженим під час підготовчого судового засідання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, обраних під час досудового розслідування, якщо відсутні відповідні клопотання сторін кримінального провадження?
 297. Протягом якого строку має бути призначений судовий розгляд кримінального провадження за наслідками підготовчого судового засідання?
 298. Що повинен зробити головуючий у кримінальному провадженні після призначення справи до судового розгляду?
 299. Кому головуючий повинен забезпечити можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження після призначення справи до судового розгляду, якщо вони про це заявлять клопотання?
 300. Які дії вчиняє суд, якщо в судове засідання у кримінальному провадженні не прибув за повідомленням прокурор?
 301. Які дії суду у випадку, коли в судове засідання у кримінальному провадженні не прибув цивільний позивач, його представник чи законний представник та від нього не надійшло клопотання про розгляд позову за його відсутності і обвинувачений чи цивільний відповідач повністю не визнав пред’явлений позов?
 302. Які дії суду у випадку, коли обвинувачений вперше порушує порядок у залі судового засідання або не підкоряється розпорядженням головуючого у судовому засіданні?
 303. Хто під час судового провадження приймає рішення про об’єднання чи виділення матеріалів кримінального провадження?
 304. За якої умови НЕ може здійснюватися дистанційне судове провадження у кримінальному провадженні?
 305. Які повноваження суду щодо розгляду питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою до спливу двомісячного строку з дня надходження до суду обвинувального акту, за відсутності клопотань сторони обвинувачення або захисту?
 306. Чи продовжується судовий розгляд у кримінальному провадженні після постановлення судом ухвали про доручення проведення експертизи?
 307. Чи продовжується судовий розгляд у разі прийняття судом рішення про проведення органом досудового розслідування певних слідчих (розшукових) дій?
 308. Що з названого прокурор НЕ може зробити під час судового розгляду у кримінальному провадженні?
 309. За чиїм клопотанням може бути скорочений або продовжений строк, на який суд відкладає судовий розгляд, у разі зміни прокурором обвинувачення?
 310. За чиїм клопотанням може бути продовжений строк, на який суд відкладає судовий розгляд, у разі задоволення клопотання прокурора про розгляд додаткового обвинувачення в одному провадженні з первісним обвинуваченням?
 311. З якої стадії повинно бути розпочате судове провадження після закінчення встановленого судом строку, необхідного для підготовки до захисту від додаткового обвинувачення?
 312. За чиїм клопотанням свідок може бути допитаний повторно в тому самому або наступному судовому засіданні щодо розгляду кримінального провадження?
 313. На що із названого суд НЕ має права під час допиту свідків у кримінальному провадженні?
 314. На що із названого головуючий НЕ має права перед допитом потерпілого у кримінальному провадженні?
 315. Чи має право суд ставити запитання сторонам чи іншим учасникам кримінального провадження у разі заявлення клопотань про доповнення судового розгляду?
 316. Чи мають право учасники судового провадження у кримінальному провадженні при огляді на місці звертати увагу суду на те, що, на їхню думку, може мати доказове значення?
 317. Протягом якого строку має бути проведений і завершений судовий розгляд кримінального провадження?
 318. У якому з названих випадків може бути обмежена головуючим кількість присутніх у залі судового засідання при розгляді кримінального провадження?
 319. За чиїм клопотанням суд має право під час судового розгляду кримінального провадження своєю ухвалою змінити, скасувати або обрати запобіжний захід щодо обвинуваченого?
 320. Яке розпорядження стосовно свідків має дати головуючий перед початком судового розгляду кримінального провадження?
 321. З чого починається судовий розгляд кримінального провадження?
 322. Хто першим допитує обвинуваченого під час судового розгляду кримінального провадження?
 323. Хто першим допитує свідка обвинувачення під час судового розгляду кримінального провадження?
 324. Що із названого не може зробити прокурор під час судового розгляду кримінального провадження?
 325. На який строк, за загальним правилом, суд відкладає судовий розгляд у разі зміни обвинувачення прокурором, для надання обвинуваченому, його захиснику можливості підготуватися до захисту проти нового обвинувачення?
 326. З дотриманням правил допиту якого з наведених учасників кримінального провадження проводиться допит потерпілого?
 327. Якщо в результаті судового розгляду прокурор, крім випадку, коли ним є Генеральний прокурор, дійде переконання, що необхідно відмовитися від підтримання державного обвинувачення, змінити його, висунути додаткове обвинувачення або розпочати провадження щодо юридичної особи, то з ким із названих осіб він повинен погодити відповідні процесуальні документи?
 328. Коли суд надає обвинуваченому останнє слово?
 329. Що складає прокурор, дійшовши до переконання, що обвинувачення потрібно змінити в суді?
 330. Який процесуальний документ складає прокурор у випадку відмови від підтримання державного обвинувачення?
 331. Хто з названих осіб не може виступати у судових дебатах, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 332. Що має робити суд, якщо під час судових дебатів у кримінальному провадженні виникне потреба подати нові докази?
 333. Чи може суд, за загальним правилом, обмежити тривалість виступу учасника судових дебатів у кримінальному провадженні?
 334. Чи дозволено ставити запитання обвинуваченому під час його останнього слова?
 335. Чи має право хто-небудь, крім складу суду, який здійснює судовий розгляд, перебувати у нарадчій кімнаті під час ухвалення вироку?
 336. Які дії суду після оголошення судових дебатів закінченими у кримінальному провадженні?
 337. Що, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, відбувається із судовим розглядом, якщо під час судового засідання суддю замінює запасний суддя?
 338. Яке рішення суд приймає у випадку, якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання?
 339. На кого , відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, покладається обов’язок забезпечити прибуття в суд перекладача (за винятком залучення його судом), свідка, спеціаліста або експерта?
 340. Які заходи відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, вживаються до винної особи у випадку неповаги до суду?
 341. Хто, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, зобов’язаний надати учасникам судового провадження доступ до матеріалів, отриманих внаслідок проведення слідчих (розшукових) дій за дорученням суду?
 342. В якому порядку здійснюється нове дослідження доказів, які вже були досліджені судом до початку провадження щодо юридичної особи, , відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 343. Яким процесуальним рішенням, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, визначається обсяг доказів, які будуть досліджуватися під час судового розгляду, та порядок їх дослідження?
 344. Кому належить право останньої репліки в судових дебатах , відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 345. В якому із названих випадків суд вправі перервати нараду в нарадчій кімнаті , відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 346. В якому порядку ухвалюється судове рішення у кримінальному провадженні?
 347. Хто роз’яснює судове рішення у кримінальному провадженні, яке є незрозумілим?
 348. За чиєю (чиїм) заявою (зверненням) суд роз’яснює своє рішення у кримінальному проваджені, якщо воно є незрозумілим?
 349. Протягом якого часу суд розглядає заяву про роз’яснення судового рішення у кримінальному провадженні?
 350. Протягом якого часу особі, що звернулася із відповідною заявою, надсилається копія ухвали про роз’яснення судового рішення у кримінальному провадженні?
 351. Ким може бути оскаржено в апеляційному порядку ухвалу про роз’яснення судового рішення у кримінальному провадженні або відмову у його роз’ясненні?
 352. У якій формі викладається судове рішення, в якому суд вирішує обвинувачення по суті?
 353. Чи має право суд у кримінальному провадженні виправити за власною ініціативою допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від набрання судовим рішенням законної сили?
 354. Чи може бути оскарженою ухвала суду про внесення виправлень, описок і очевидних арифметичних помилок у судове рішення у кримінальному провадженні?
 355. В якій формі суд, який ухвалив судове рішення у кримінальному провадженні, що є незрозумілим, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення роз’яснює своє рішення, не змінюючи його зміст?
 356. Чи має право суд з урахуванням особи та обставин, встановлених під час кримінального провадження, при засудженні до обмеження волі звільнити обвинуваченого з-під варти?
 357. Якщо обвинуваченого, що тримається під вартою, засуджено до арешту чи позбавлення волі, чи може суд змінити йому запобіжний захід до набрання вироком законної сили на такий, що не пов’язаний з триманням під вартою, та звільнити такого обвинуваченого з-під варти?
 358. Що з названого НЕ зазначається в резолютивній частині вироку у разі визнання особи винуватою?
 359. Якщо судове рішення у кримінальному провадженні ухвалюється в нарадчій кімнаті, де відповідні питання вирішуються за результатами наради суддів шляхом голосування, то чи мають право судді утримуватись при голосуванні?
 360. З яких частин складається вирок суду?
 361. Протягом якого строку у кримінальному провадженні повинен бути складений повний текст ухвали, якщо суд у зв’язку з необхідністю значного часу для його підготовки обмежився складанням і проголошенням лише резолютивної частини?
 362. В якому із названих випадків при встановленні судом підстав для закриття кримінального провадження ухвалюється виправдувальний вирок?
 363. У який строк оголошуються ухвали, постановлені в судовому засіданні у кримінальному провадженні?
 364. В якому порядку подається апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді?
 365. Що з названого повинна зробити особа, яка подає апеляційну скаргу, якщо вона НЕ бажає брати участь в апеляційному розгляді в кримінальному провадженні?
 366. На кого з названих осіб не поширюється обов’язок додати до апеляційної скарги у кримінальному провадженні її копії?
 367. Через який час суд першої інстанції надсилає отримані апеляційні скарги разом із матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної інстанції?
 368. Хто з названих суб’єктів може постановити ухвалу про залишення апеляційної скарги без руху у кримінальному провадженні?
 369. Які наслідки НЕ усунення особою у кримінальному провадженні в установлений судом строк недоліків апеляційної скарги, яку залишено без руху?
 370. Які наслідки подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді?
 371. В якому з названих випадків обвинувачений підлягає обов’язковому виклику для участі в апеляційному розгляді?
 372. Якщо апеляційні скарги подали обидві сторони кримінального провадження, то хто першим висловлює доводи у судових дебатах?
 373. Що з названого має право зробити апеляційний суд за наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді?
 374. Які рішення за наслідками розгляду касаційної скарги по суті постановляє у кримінальному провадженні суд касаційної інстанції?
 375. В якому порядку подається касаційна скарга у кримінальному провадженні?
 376. Яке з названих рішень приймає суд касаційної інстанції після надходження у кримінальному провадженні касаційної скарги, наданих до неї судових рішень та інших документів, з яких вбачається, що підстав для задоволення скарги немає?
 377. Протягом якого часу з моменту проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції у кримінальному провадженні на нього може бути подана касаційна скарга?
 378. Яке рішення постановляє суд касаційної інстанції, якщо у кримінальному провадженні касаційна скарга подана після закінчення строку касаційного оскарження й особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або суд касаційної інстанції за заявою такої особи не знайшов підстав для його поновлення?
 379. Протягом якого часу з дня надходження касаційної скарги у кримінальному провадженні суд касаційної інстанції відкриває касаційне провадження, якщо немає підстав для залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги або відмови у відкритті касаційного провадження?
 380. В якому з названих випадків суд касаційної інстанції у кримінальному провадженні вправі вийти за межі касаційних вимог?
 381. В якому складі, за загальним правилом, здійснюється кримінальне провадження в касаційному порядку колегією суддів Кримінального касаційного суду Верховного Суду?
 382. В якому з названих випадків суд касаційної інстанції має право ухвалити судове рішення у кримінальному провадженні за результатами письмового провадження?
 383. В якому з названих випадків судом касаційної інстанції може бути скасовано обвинувальний вирок, ухвалений судом першої чи апеляційної інстанції, ухвалу суду апеляційної інстанції щодо вироку суду першої інстанції у зв’язку з необхідністю застосувати закон про більш тяжке кримінальне правопорушення чи суворіше покарання або в інший спосіб погіршити становище засудженого?
 384. Який з перелічених пунктів НЕ є підставою для скасування або зміни судового рішення у кримінальному провадженні судом касаційної інстанції?
 385. Якими є вказівки суду, який розглянув справу в касаційному порядку, у кримінальному провадженні?
 386. З яких частин складається постанова суду касаційної інстанції у кримінальному провадженні?
 387. Хто з перелічених учасників кримінального провадження НЕ має права на подачу касаційної скарги?
 388. Протягом якого строку особі, яка подала касаційну скаргу у кримінальному провадженні, надсилається копія ухвали про відкриття касаційного провадження?
 389. Що із наведеного НЕ має права робити суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги у кримінальному провадженні?
 390. Хто з перелічених учасників кримінального провадження НЕ має права на подачу заперечення до касаційної скарги?
 391. Протягом якого строку копія ухвали про залишення касаційної скарги без руху надсилається особі, яка подала касаційну скаргу, у кримінальному провадженні?
 392. Коли особа, яка подала касаційну скаргу у кримінальному провадженні, має право відмовитися від неї?
 393. Коли особа, яка подала касаційну скаргу у кримінальному провадженні, має право змінити та/або доповнити її?
 394. Чи має право суд касаційної інстанції у кримінальному провадженні досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в оскарженому судовому рішенні, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу?
 395. Як має діяти суд касаційної інстанції, якщо задоволення касаційної скарги у кримінальному провадженні дає підстави для прийняття рішення на користь інших засуджених, від яких не надійшли скарги?
 396. Що із зазначеного НЕ повинне містити заперечення на касаційну скаргу у кримінальному провадженні?
 397. У який строк після закінчення касаційного провадження матеріали кримінального провадження направляються до суду першої інстанції, якщо інше не випливає з судового рішення суду касаційної інстанції?
 398. Хто з перелічених учасників кримінального провадження не має права на подачу касаційної скарги?
 399. Протягом якого строку може бути подано заяву про перегляд судового рішення у кримінальному провадженні за нововиявленими або виключними обставинами?
 400. Яким строком обмежується перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами за наявності обставин, що підтверджують невинуватість засудженого або вчинення ним менш тяжкого кримінального правопорушення?
 401. Чи має право особа, яка відмовилась від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами у кримінальному провадженні, повторно звертатись до суду з такою самою заявою з тих самих підстав?
 402. Протягом якого строку з дня надходження заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами у кримінальному провадженні суд повинен її розглянути?
 403. Чи допускається перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у кримінальному провадженні у разі прийняття нових законів, інших нормативно-правових актів, якими скасовані закони та інші нормативно-правові акти, що діяли на час здійснення провадження?
 404. Які наслідки неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами у кримінальному провадженні?
 405. В який строк після надходження до суду заяви про перегляд судового рішення у кримінальному провадженні за нововиявленими обставинами суддя повинен прийняти рішення про його відкриття?
 406. Чи повинен суд обов’язково досліджувати докази щодо обставин, що встановлені в судовому рішенні, яке переглядається за нововиявленими або виключними обставинами у кримінальному провадженні, якщо вони не оспорюються?
 407. Чи є неправильність перекладу висновку і пояснень експерта підставою для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами у кримінальному провадженні?
 408. Яка з названих обставин НЕ є підставою для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами у кримінальному провадженні?
 409. У який момент може ініціюватися укладення угоди у кримінальному провадженні?
 410. За ініціативою кого з названих осіб може бути укладена угода про визнання винуватості?
 411. В якому провадженні НЕ може бути укладена угода про визнання винуватості?
 412. Що із названого НЕ зазначаються в угоді про визнання винуватості?
 413. Протягом якого строку може бути подано клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода про визнання винуватості, у разі невиконання угоди?
 414. Хто має право звернутися до суду, який затвердив угоду про визнання винуватості, з клопотанням про скасування вироку у разі її невиконання?
 415. Чи допускається повторне звернення з угодою в одному кримінальному провадженні у разі відмови суду її затвердити?
 416. До якого суду подається заява про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження?
 417. За заявою (зверненням) кого із названих суб’єктів можуть бути відновлені втрачені матеріали кримінального провадження?
 418. Хто з названих суб’єктів має право подати заяву про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження виключно з метою реабілітації обвинуваченого, який помер?
 419. До якого суду подається заява про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження?
 420. Що із наведеного обов’язково повинно бути зазначено в заяві про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження?
 421. Що із наведеного НЕ потрібно зазначати у заяві про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження?
 422. Що з наведеного додається до заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження?
 423. Яке судове рішення постановляє суд, якщо у заяві не зазначено мету відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження або відомості, необхідні для їх відновлення?
 424. В якому із зазначених випадків суд постановляє ухвалу про залишення заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження без руху?
 425. Яких заходів вживає суд, одержавши заяву про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження?
 426. Як діє суд під час судового розгляду заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження?
 427. Які документи використовує суд під час судового розгляду заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження?
 428. Яке рішення постановляє суд за результатами розгляду заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження?
 429. В якій частині суд постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження на підставі зібраних і перевірених матеріалів?
 430. Що робить суд своєю ухвалою за недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження?
 431. Яким є строк зберігання матеріалів кримінального провадження для вирішення заяви про їх відновлення?
 432. Щодо якої з названих осіб НЕ застосовується особливий порядок кримінального провадження?
 433. Щодо якої з названих службових осіб правоохоронного органу може бути здійснено відсторонення від посади як захід забезпечення кримінального провадження?
 434. В якому порядку здійснюється кримінальне провадження стосовно суддів Верховного Суду в суді першої інстанції (крім кримінального провадження щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі)?
 435. В якому порядку здійснюється кримінальне провадження стосовно осіб, обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, в апеляційному порядку?
 436. Хто з названих осіб НЕ належить до осіб, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження?
 437. Яка з наведених посадових осіб належить до окремої категорії, стосовно якої кримінальне провадження здійснюється в особливому порядку?
 438. Ким, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, здійснюється письмове повідомлення про підозру Генеральному прокурору?
 439. Ким, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, здійснюється письмове повідомлення про підозру Директору або іншому працівнику Національного антикорупційного бюро України?
 440. Без згоди якого органу, відповідно до Конституції України, судді не може бути обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до винесення обвинувального вироку судом?
 441. Про що із зазначеного обов’язково інформуються органи адвокатського самоврядування, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 442. Ким здійснюється повідомлення про підозру помічнику-консультанту народного депутата України, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 443. Ким повинно бути підтримано і внесено до Верховної Ради України подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України?
 444. Без згоди якого органу, відповідно до Конституції України, суддю Конституційного Суду України не може бути затримано до винесення обвинувального вироку судом?
 445. За клопотанням кого з названих суб’єктів суд може ухвалити рішення про проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду?
 446. Ким із названих суб’єктів здійснюється тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя?
 447. Ким із названих суб’єктів здійснюється відсторонення від посади Директора Національного антикорупційного бюро України у кримінальному провадженні?
 448. Хто з названих суб’єктів уповноважений звернутися у встановленому законом порядку з клопотанням про відсторонення від посади члена Національного агентства з питань запобігання корупції, який підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину?
 449. За клопотанням якого з названих суб’єктів здійснюється продовження строку відсторонення від посади члена Національного агентства з питань запобігання корупції у ході кримінального провадження?
 450. Чи може бути здійснене продовження строку відсторонення від посади депутата місцевої ради?
 451. Ким здійснюється повідомлення про підозру кандидату у народні депутати України?
 452. Ким із названих осіб здійснюється повідомлення про підозру депутату місцевої ради?
 453. Кого із названих суб’єктів слідчий чи інша службова особа, яка збирається проводити обшук робочого приміщення адвоката, повинен завчасно повідомити про це?
 454. В який строк може мати місце розгляд повторного клопотання з цього самого питання щодо осіб, засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини до позбавлення волі на строк не менше п’яти років, у разі набрання законної сили ухвалою суду про відмову в задоволенні клопотання щодо умовно-дострокового звільнення засудженого від відбування покарання?
 455. В який строк може мати місце розгляд повторного клопотання з цього самого питання щодо неповнолітніх засуджених у разі набрання законної сили ухвалою суду про відмову в задоволенні клопотання щодо заміни невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням?
 456. Який з названих суб’єктів є Центральним органом України щодо видачі (екстрадиції) підозрюваних, обвинувачених у кримінальних провадженнях під час досудового розслідування?
 457. Протягом якого строку з дати надходження запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу до безпосереднього виконавця він має бути виконаний?
 458. Який з названих суб’єктів є Центральним органом України щодо видачі (екстрадиції) підсудних, засуджених у кримінальних провадженнях під час судового провадження або виконання вироку?
 459. До якого слідчого судді звертається прокурор за дорученням або зверненням Центрального органу України з клопотанням про екстрадиційний арешт особи після надходження запиту компетентного органу іноземної держави про її видачу, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 460. Який з названих суб’єктів має повідомляти, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, відповідна регіональна прокуратура про кожен випадок затримання громадянина іноземної держави, який вчинив злочин за межами України?
 461. В який строк надсилаються до Національного антикорупційного бюро України матеріали щодо фінансових та корупційних кримінальних правопорушень, які Генеральна прокуратура України та Міністерство юстиції України отримали в рамках надання міжнародної правової допомоги, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 462. Протягом якого строку Центральний орган України повертає всі матеріали відповідному органу України у разі відмови в направленні запиту про міжнародну правову допомогу, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 463. Хто із названих суб’єктів НЕ може бути суб’єктом передачі Генеральній прокуратурі України клопотання про екстрадицію ?
 464. Протягом якого строку повинна бути здійснена екстрадиційна перевірка, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 465. Як дозволяється розпорядитися майном, що конфісковане на підставі запиту про міжнародну правову допомогу, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 466. Як довго може тривати екстрадиційний арешт, який застосовується до вирішення питання про видачу особи (екстрадицію) та її фактичної передачі?
 467. Якими, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, є дії щодо відомостей, які містяться в матеріалах, отриманих у межах міжнародного співробітництва органами іноземної держави за процедурою, передбаченою законодавством запитуваної держави, якщо під час їх отримання не було порушено засади справедливого судочинства, права людини і основоположні свободи?
 468. Яка з наведених вимог НЕ встановлена у Кримінальному процесуальному кодексі України для передачі в межах міжнародного співробітництва запитуючій стороні відомостей, що віднесені до державної таємниці?
 469. Через який із наведених державних органів уповноважений орган України надсилає запит про надання міжнародної правової допомоги до компетентного органу запитуваної сторони за відсутності міжнародного договору з відповідною державою, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 470. Як здійснюється виклик особи, яка перебуває за межами України, для провадження слідчих чи інших процесуальних дій на території України, на підставі запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 471. Протягом якого строку може триматися під вартою на території України особа, щодо якої буде направлений запит про перейняття кримінального провадження, за клопотанням компетентного органу іншої держави, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
 472. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України хто зобов’язаний прийняти та зареєструвати заяву чи повідомлення про кримінальне правопорушення?