Розділ XIII. “Загальна теорія держави та права” з переліку тестових питань для проведення іспиту в ДБР

Перелік тестових питань із законодавства в ДБР (Державне бюро розслідувань)

 1. У зв’язку з прийняттям нового нормативно-правового акта які наслідки настають для однопредметного акта, який діяв у часі раніше?
 2. Чи можуть Законом про Державний бюджет України вноситися зміни, зупинятися чи скасовуватися дія чинних законів України?
 3. У яких випадках органи місцевого самоврядування вправі скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни?
 4. В якому значенні в основному використовується у правовій системі термін «законодавство»?
 5. Що означає термін «дні», якщо він вживається у правових актах без застережень?
 6. Якщо останній день строку на вчинення відповідних дій органами влади припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то який день вважається днем його закінчення?
 7. Що таке «аналогія права»?
 8. Які правила застосовуються у разі суперечності між міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, і актом законодавства України?
 9. Яке друковане видання для оприлюднення актів Президента України відноситься до офіційними друкованими виданнями?
 10. Що таке нормативно-правовий акт?
 11. Що є метою функціонального поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову?
 12. В якій формі видаються акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру?
 13. Коли набувають чинності постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом?
 14. Ким і кому можуть бути оскаржені накази міністерства або їх окремі частини?
4.5/5 - (4 votes)